פלמית מילים שהגייתן בהמתנה מKarel den Grôotn לRôoms)

שפה: פלמית [Vlaams] בחזרה לפלמית

350 מילים ממתינות להגייה. בחזרה לפלמית [Vlaams]