פלמית מילים שהגייתן בהמתנה מZunne לChilderik)

שפה: פלמית [Vlaams] בחזרה לפלמית