פלמית מילים שהגייתן בהמתנה מMoane לZap Mama)

שפה: פלמית [Vlaams] בחזרה לפלמית