פלמית מילים שהגייתן בהמתנה מMerowech לCharles Leickert)

שפה: פלמית [Vlaams] בחזרה לפלמית

389 מילים ממתינות להגייה. בחזרה לפלמית [Vlaams]