פלמית מילים שהגייתן בהמתנה מteegn לup)

שפה: פלמית [Vlaams] בחזרה לפלמית

330 מילים ממתינות להגייה. בחזרה לפלמית [Vlaams]
 • הקלט הגייה לteegnteegn
 • הקלט הגייה לoukouk
 • הקלט הגייה לtusschntusschn
 • הקלט הגייה לvoervoer
 • הקלט הגייה לmè
 • הקלט הגייה לippervlakippervlak
 • הקלט הגייה לkoartekoarte
 • הקלט הגייה לpolletiekerpolletieker
 • הקלט הגייה לpoarpoar
 • הקלט הגייה לwoaromwoarom
 • הקלט הגייה לiederêeniederêen
 • הקלט הגייה לoaoa
 • הקלט הגייה לzanbakzanbak
 • הקלט הגייה לGEGE [General Electric, ticker]
 • הקלט הגייה לspelliengespellienge
 • הקלט הגייה לweetnweetn
 • הקלט הגייה לjounjoun
 • הקלט הגייה לbyby
 • הקלט הגייה לolol [articol]
 • הקלט הגייה לjenjen [name, abbreviation]
 • הקלט הגייה לZoeZoe [female names, zoe, nomi di persona, name]
 • הקלט הגייה לReksReks [Pet Name, rzeczownik, noun, imię psa, dog s name]
 • הקלט הגייה לderder [der, dar, verbos, conjugações, futuro do subjuntivo, futuro, subjuntivo, noun(door), harry potter]
 • הקלט הגייה לmoamoa [geografia fisica, Toponimia, animals, birds, noun, flicknamn, förnamn, egennamn, gallo, new Zealand birds]
 • הקלט הגייה לVeloVelo [sostantivo, substantivo]
 • הקלט הגייה לeses
 • הקלט הגייה לmomo
 • הקלט הגייה לee [alphabet, letter]
 • הקלט הגייה לnienie [NO, harry potter, častice, número de identificación de extranjero, extrajería, extranjero, names, snow]
 • הקלט הגייה לupup [焖swelter/frowst]