מדריך הגיה לקנטונז

[粵文]

הרשם להגיות של קנטונז

  • מספר הדוברים: 71.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 3.173
  • מילים שנהגו: 26.591
  • מילים שיש להגות: 96