מדריך הגיה לקנטונז

[粵文]

הרשם להגיות של קנטונז

  • מספר הדוברים: 71.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 2.830
  • מילים שנהגו: 21.364
  • מילים שיש להגות: 1.298