מדריך הגיה להזפוטקי Quiatoni - פורבו

שפה: הזפוטקי Quiatoni [diidx zah] הרשם להגיות של הזפוטקי Quiatoni

  • מספר הדוברים: 15.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 10
  • מילים שנהגו: 70
  • מילים שיש להגות: 48