הזפוטקי Quiatoni מילים שהגייתן בהמתנה מXcaanda stine לmniet)

שפה: הזפוטקי Quiatoni [diidx zah] בחזרה להזפוטקי Quiatoni

48 מילים ממתינות להגייה. בחזרה להזפוטקי Quiatoni [diidx zah]