רישיון

כל התוכן והמידע בפורבו והמידע המסופק על ידי המשתמשים, כגון הקלטותיהם או תוכן אחר הוא בבעלותו של פורבו שמתיר בהם שימוש בכפוף לרישיון הזה .

מה זה אומר?
אתה רשאי:
-להעתיק, להפיץ, להציג ולבצע את העבודה
- לבצע עבודות נגזרות
בתנאים הבאים:
- קרדיט. חובה לתת קרדיט לכותב המקורי.
- לא מסחרי. אינך רשאי להשתמש בעבודה זו למטרות מסחריות.
- כנ"ל לגבי שיתוף. אם תשנה, תמיר או תפתח על בסיס עבודה זו, תוכל להפיץ את התוצאה בכפוף לרישיון זהה לזה בלבד.

- בכל שימוש חוזר או הפצה עליך להבהיר לאחרים את תנאי הרישיון ביחס לעבודה זו ..
- ניתן לבטל כל תנאי מתנאים אלו אם הדבר קיבל היתר מבעל הזכויות הקנייניות.
- אין ברישיון זה דבר כלשהו הפוגע או מגביל את הזכויות המוסריות של הכותב.