greetings מילון הגייה: הגיה ומילים הקשורות ל-greetings בפורבו מдоброе утро לGelukkig Nieuwjaar)

קטגוריה: greetings הרשמה להגיות של greetings