idioms מילון הגייה: הגיה ומילים הקשורות ל-idioms בפורבו מ为虎添翼 לin die Röhre gucken)

קטגוריה: idioms הרשמה להגיות של idioms