פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
24/10/2010 abrirle [es] הגייה abrirle 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
24/10/2010 díscola [es] הגייה díscola 0 הצבעות
24/10/2010 oficiosa [es] הגייה oficiosa 0 הצבעות
24/10/2010 náutico [es] הגייה náutico 0 הצבעות
24/10/2010 instruyó [es] הגייה instruyó 0 הצבעות
24/10/2010 movida [es] הגייה movida 0 הצבעות
24/10/2010 amigote [es] הגייה amigote 0 הצבעות
24/10/2010 amenazadoras [es] הגייה amenazadoras 0 הצבעות
24/10/2010 Alcalá [es] הגייה Alcalá 0 הצבעות
24/10/2010 cercanos [es] הגייה cercanos 0 הצבעות
24/10/2010 chal [es] הגייה chal 0 הצבעות
24/10/2010 célebres [es] הגייה célebres 0 הצבעות
24/10/2010 castillos [es] הגייה castillos 0 הצבעות
24/10/2010 charlatana [es] הגייה charlatana 0 הצבעות
24/10/2010 cáscaras [es] הגייה cáscaras 0 הצבעות
24/10/2010 coloso [es] הגייה coloso 0 הצבעות
24/10/2010 clarísimos [es] הגייה clarísimos 0 הצבעות
24/10/2010 dándote [es] הגייה dándote 0 הצבעות
24/10/2010 desbordarse [es] הגייה desbordarse 0 הצבעות
24/10/2010 defendernos [es] הגייה defendernos 0 הצבעות
24/10/2010 defenderla [es] הגייה defenderla 0 הצבעות
24/10/2010 cuartas [es] הגייה cuartas 0 הצבעות
24/10/2010 culta [es] הגייה culta 0 הצבעות
24/10/2010 cursillos [es] הגייה cursillos 0 הצבעות
24/10/2010 burdas [es] הגייה burdas 0 הצבעות
24/10/2010 buscadora [es] הגייה buscadora 0 הצבעות
24/10/2010 caballerías [es] הגייה caballerías 0 הצבעות
24/10/2010 cañitas [es] הגייה cañitas 0 הצבעות
24/10/2010 camisas [es] הגייה camisas 0 הצבעות
24/10/2010 brazas [es] הגייה brazas 0 הצבעות