פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
10/09/2013 jactar [es] הגייה jactar 1 הצבעות
18/07/2013 bonhomía [es] הגייה bonhomía 0 הצבעות
18/07/2013 Revillagigedo [es] הגייה Revillagigedo 0 הצבעות
15/07/2013 pecuniaria [es] הגייה pecuniaria 0 הצבעות
02/07/2013 Tucurinca [es] הגייה Tucurinca 0 הצבעות
02/07/2013 Visbal [es] הגייה Visbal 0 הצבעות
28/06/2013 apolinar [es] הגייה apolinar 0 הצבעות
28/06/2013 Guacamayal [es] הגייה Guacamayal 0 הצבעות
28/06/2013 Urumita [es] הגייה Urumita 0 הצבעות
28/06/2013 Argénida [es] הגייה Argénida 0 הצבעות
28/06/2013 Serrador [es] הגייה Serrador 0 הצבעות
07/06/2013 paralelepípedo [es] הגייה paralelepípedo 1 הצבעות
23/05/2013 hijita [es] הגייה hijita 0 הצבעות
26/04/2013 Felipe Ducazcal y Lasheras [es] הגייה Felipe Ducazcal y Lasheras 0 הצבעות
03/12/2012 mauriciana [es] הגייה mauriciana 0 הצבעות
03/12/2012 liberiano [es] הגייה liberiano 0 הצבעות
03/12/2012 voluntarista [es] הגייה voluntarista 0 הצבעות
03/12/2012 voluntarismo [es] הגייה voluntarismo 0 הצבעות
03/12/2012 mendocino [es] הגייה mendocino 0 הצבעות
03/12/2012 desliendo [es] הגייה desliendo 0 הצבעות
03/12/2012 estribado [es] הגייה estribado 0 הצבעות
03/12/2012 mauritana [es] הגייה mauritana 0 הצבעות
03/12/2012 parenética [es] הגייה parenética 0 הצבעות
03/12/2012 Huallepén [es] הגייה Huallepén 0 הצבעות
03/12/2012 parataxis [es] הגייה parataxis 0 הצבעות
03/12/2012 balanceada [es] הגייה balanceada 0 הצבעות
03/12/2012 subsanada [es] הגייה subsanada 0 הצבעות
03/12/2012 sierraleonés [es] הגייה sierraleonés 0 הצבעות
03/12/2012 guarneciendo [es] הגייה guarneciendo 0 הצבעות
03/12/2012 compensado [es] הגייה compensado 0 הצבעות