פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
30/07/2015 收税 [yue] הגייה 收税 0 הצבעות
30/07/2015 收缩 [yue] הגייה 收缩 0 הצבעות
30/07/2015 收条 [yue] הגייה 收条 0 הצבעות
30/07/2015 收文 [yue] הגייה 收文 0 הצבעות
30/07/2015 收益 [yue] הגייה 收益 0 הצבעות
30/07/2015 收支 [yue] הגייה 收支 0 הצבעות
30/07/2015 手背 [yue] הגייה 手背 0 הצבעות
30/07/2015 收听 [yue] הגייה 收听 0 הצבעות
30/07/2015 手笔 [yue] הגייה 手笔 0 הצבעות
30/07/2015 收场 [yue] הגייה 收场 0 הצבעות
30/07/2015 收成 [yue] הגייה 收成 0 הצבעות
30/07/2015 收存 [yue] הגייה 收存 0 הצבעות
30/07/2015 收复 [yue] הגייה 收复 0 הצבעות
30/07/2015 收割 [yue] הגייה 收割 0 הצבעות
30/07/2015 收工 [yue] הגייה 收工 0 הצבעות
30/07/2015 收发 [yue] הגייה 收发 0 הצבעות
30/07/2015 收购 [yue] הגייה 收购 0 הצבעות
30/07/2015 收货 [yue] הגייה 收货 0 הצבעות
30/07/2015 收件 [yue] הגייה 收件 0 הצבעות
30/07/2015 收缴 [yue] הגייה 收缴 0 הצבעות
30/07/2015 收紧 [yue] הגייה 收紧 0 הצבעות
30/07/2015 收据 [yue] הגייה 收据 0 הצבעות
30/07/2015 收看 [yue] הגייה 收看 0 הצבעות
30/07/2015 肏你媽 [yue] הגייה 肏你媽 0 הצבעות
30/07/2015 慢慢吃 [yue] הגייה 慢慢吃 0 הצבעות
23/07/2015 失竊 [yue] הגייה 失竊 0 הצבעות
23/07/2015 手枪 [yue] הגייה 手枪 0 הצבעות
23/07/2015 手段 [yue] הגייה 手段 0 הצבעות
23/07/2015 手持 [yue] הגייה 手持 0 הצבעות
23/07/2015 手电 [yue] הגייה 手电 0 הצבעות