פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
28/03/2016 神戶 [yue] הגייה 神戶 0 הצבעות
27/03/2016 譁眾取寵 [yue] הגייה 譁眾取寵 0 הצבעות
27/03/2016 幾何圖形 [yue] הגייה 幾何圖形 0 הצבעות
27/03/2016 比較文學 [yue] הגייה 比較文學 0 הצבעות
03/09/2015 國教 [yue] הגייה 國教 0 הצבעות
03/09/2015 文科 [yue] הגייה 文科 0 הצבעות
03/09/2015 坦克車 [yue] הגייה 坦克車 0 הצבעות
03/09/2015 全日制 [yue] הגייה 全日制 0 הצבעות
03/09/2015 坦克 [yue] הגייה 坦克 0 הצבעות
03/09/2015 武器出口 [yue] הגייה 武器出口 0 הצבעות
03/09/2015 軍事家 [yue] הגייה 軍事家 0 הצבעות
03/09/2015 軍階 [yue] הגייה 軍階 0 הצבעות
03/09/2015 導彈 [yue] הגייה 導彈 0 הצבעות
03/09/2015 航母 [yue] הגייה 航母 0 הצבעות
03/09/2015 軍事情報 [yue] הגייה 軍事情報 0 הצבעות
03/09/2015 飛毛腿導彈 [yue] הגייה 飛毛腿導彈 0 הצבעות
03/09/2015 彈道導彈 [yue] הגייה 彈道導彈 0 הצבעות
03/09/2015 彈道 [yue] הגייה 彈道 0 הצבעות
03/09/2015 裝甲車 [yue] הגייה 裝甲車 0 הצבעות
03/09/2015 裝甲 [yue] הגייה 裝甲 0 הצבעות
03/09/2015 電磁砲 [yue] הגייה 電磁砲 1 הצבעות
03/09/2015 潛艇 [yue] הגייה 潛艇 0 הצבעות
03/09/2015 現代戰爭 [yue] הגייה 現代戰爭 0 הצבעות
03/09/2015 陸軍 [yue] הגייה 陸軍 0 הצבעות
03/09/2015 戰機 [yue] הגייה 戰機 1 הצבעות
03/09/2015 核武 [yue] הגייה 核武 0 הצבעות
03/09/2015 空軍 [yue] הגייה 空軍 0 הצבעות
03/09/2015 海軍 [yue] הגייה 海軍 0 הצבעות
03/09/2015 軍事 [yue] הגייה 軍事 0 הצבעות
03/09/2015 微中子 [yue] הגייה 微中子 1 הצבעות