פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
18/06/2010 hem and haw [en] הגייה hem and haw 2 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/06/2010 reupholster [en] הגייה reupholster 0 הצבעות
18/06/2010 CNET [en] הגייה CNET 0 הצבעות
18/06/2010 sanctimony [en] הגייה sanctimony 0 הצבעות
18/06/2010 impressions [en] הגייה impressions 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/06/2010 persuasively [en] הגייה persuasively 2 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/06/2010 memorable [en] הגייה memorable 2 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/06/2010 celled [en] הגייה celled 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
18/06/2010 clofibrate [en] הגייה clofibrate 0 הצבעות
18/06/2010 stammel [en] הגייה stammel 0 הצבעות
29/05/2010 laying [en] הגייה laying 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
29/05/2010 Holding [en] הגייה Holding 2 הצבעות
29/05/2010 keeping [en] הגייה keeping 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
29/05/2010 unequally [en] הגייה unequally 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
28/05/2010 foiled [en] הגייה foiled 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
28/05/2010 tyrant [en] הגייה tyrant 3 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
28/05/2010 Induced [en] הגייה Induced 0 הצבעות
28/05/2010 massacring [en] הגייה massacring 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
28/05/2010 millennial [en] הגייה millennial 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
28/05/2010 Undecided [en] הגייה Undecided 1 הצבעות ההגייה הטובה ביותר
28/05/2010 regality [en] הגייה regality 0 הצבעות
28/05/2010 estimable [en] הגייה estimable 0 הצבעות
28/05/2010 anachronistic [en] הגייה anachronistic 2 הצבעות
03/05/2010 preconceive [en] הגייה preconceive 1 הצבעות
03/05/2010 nor [en] הגייה nor 0 הצבעות
03/05/2010 reconciliation [en] הגייה reconciliation 0 הצבעות
03/05/2010 chromosome [en] הגייה chromosome 0 הצבעות
03/05/2010 preference [en] הגייה preference 1 הצבעות
03/05/2010 shops [en] הגייה shops 1 הצבעות
03/05/2010 preadolescent [en] הגייה preadolescent 0 הצבעות