פרופיל משתמש: מידע, מילים והגיות.
תאריך מילה הקשב הצבעות
05/09/2016 a tal punto de [es] הגייה a tal punto de 1 הצבעות
05/09/2016 a tal grado de [es] הגייה a tal grado de 1 הצבעות
05/09/2016 cuasi [es] הגייה cuasi 1 הצבעות
05/09/2016 curva de Laffer [es] הגייה curva de Laffer 1 הצבעות
05/09/2016 desmesuradamente [es] הגייה desmesuradamente 1 הצבעות
05/09/2016 economía de la oferta [es] הגייה economía de la oferta 1 הצבעות
05/09/2016 posfordismo [es] הגייה posfordismo 1 הצבעות
05/09/2016 trasvasable [es] הגייה trasvasable 1 הצבעות
05/09/2016 trasvasamiento [es] הגייה trasvasamiento 0 הצבעות
02/09/2016 torrente oratorio [es] הגייה torrente oratorio 0 הצבעות
02/09/2016 contractualismo [es] הגייה contractualismo 0 הצבעות
02/09/2016 la cosmovisión [es] הגייה la cosmovisión 0 הצבעות
02/09/2016 crematístico [es] הגייה crematístico 0 הצבעות
02/09/2016 cristalinamente [es] הגייה cristalinamente 0 הצבעות
02/09/2016 de hoy en más [es] הגייה de hoy en más 0 הצבעות
02/09/2016 desarticulación [es] הגייה desarticulación 0 הצבעות
02/09/2016 despoblar [es] הגייה despoblar 0 הצבעות
02/09/2016 disciplinador [es] הגייה disciplinador 0 הצבעות
02/09/2016 jurídica [es] הגייה jurídica 1 הצבעות
02/09/2016 Ley Hawley-Smoot [es] הגייה Ley Hawley-Smoot 1 הצבעות
02/09/2016 Tratado de Versalles [es] הגייה Tratado de Versalles 0 הצבעות
02/09/2016 la crisis de 1929 [es] הגייה la crisis de 1929 0 הצבעות
02/09/2016 Unión de Campesinos [es] הגייה Unión de Campesinos 0 הצבעות
02/09/2016 Acción Democrática [es] הגייה Acción Democrática 0 הצבעות
15/08/2016 Droid [es] הגייה Droid 1 הצבעות
15/08/2016 taylorismo [es] הגייה taylorismo 1 הצבעות
15/08/2016 República de Weimar [es] הגייה República de Weimar 1 הצבעות
15/08/2016 Plan Dawes [es] הגייה Plan Dawes 1 הצבעות
15/08/2016 OMC [es] הגייה OMC 1 הצבעות
15/08/2016 tener ojo de lince [es] הגייה tener ojo de lince 1 הצבעות