שפה: קרי [nêhiyawêwin]

בחזרה לקרי

Most consulted pronunciations this week: