שפה: לומברדית [Lombàrd]

בחזרה ללומברדית

 • הגייה 45 45
 • הגייה cote cote
 • הגייה 21 21
 • הגייה eta eta
 • הגייה dona dona
 • הגייה anda anda
 • הגייה le le
 • הגייה presepe presepe
 • הגייה faccia faccia
 • הגייה città città
 • הגייה la la
 • הגייה baril baril
 • הגייה vacca vacca
 • הגייה tram tram
 • הגייה michetta michetta
 • הגייה era era
 • הגייה zuppa zuppa
 • הגייה candela candela
 • הגייה ache ache
 • הגייה cu cu
 • הגייה Gesa Gesa
 • הגייה control control
 • הגייה 48 48
 • הגייה tempesta tempesta
 • הגייה 60 60
 • הגייה Salò Salò
 • הגייה net net
 • הגייה 101 101
 • הגייה eder eder
 • הגייה aa aa
 • הגייה 69 69
 • הגייה cet cet
 • הגייה pan pan
 • הגייה oche oche
 • הגייה morat morat
 • הגייה foie foie
 • הגייה carbon carbon
 • הגייה lunar lunar
 • הגייה 600 600
 • הגייה 22 22
 • הגייה os os
 • הגייה lunedì lunedì
 • הגייה front front
 • הגייה cica cica
 • הגייה teta teta
 • הגייה porta porta
 • הגייה 98 98
 • הגייה Sam Sam
 • הגייה 88 88
 • הגייה moment moment
 • הגייה 44 44
 • הגייה 77 77
 • הגייה trist trist
 • הגייה Tata Tata
 • הגייה Canson Canson
 • הגייה corte corte
 • הגייה bela bela
 • הגייה 67 67
 • הגייה Ross Ross
 • הגייה pier pier
 • הגייה sura sura
 • הגייה teater teater
 • הגייה anca anca
 • הגייה ria ria
 • הגייה 9 9
 • הגייה arma arma
 • הגייה ganga ganga
 • הגייה carabiner carabiner
 • הגייה pes pes
 • הגייה 400 400
 • הגייה cot cot
 • הגייה cagna cagna
 • הגייה 85 85
 • הגייה fadiga fadiga
 • הגייה Meda Meda
 • הגייה canapé canapé
 • הגייה rat rat
 • הגייה barlafüs barlafüs
 • הגייה Bon Bon
 • הגייה mal mal
 • הגייה 65 65
 • הגייה 68 68
 • הגייה complete complete
 • הגייה bocca bocca
 • הגייה problema problema
 • הגייה cater cater
 • הגייה 16 16
 • הגייה clarinet clarinet
 • הגייה IDE IDE
 • הגייה Lee Lee