שפה: לומברדית [Lombàrd]

בחזרה ללומברדית

 • הגייה tempesta tempesta
 • הגייה sat sat
 • הגייה 45 45
 • הגייה era era
 • הגייה tram tram
 • הגייה Salò Salò
 • הגייה Catia Catia
 • הגייה la la
 • הגייה michetta michetta
 • הגייה 9 9
 • הגייה mei mei
 • הגייה control control
 • הגייה net net
 • הגייה süt süt
 • הגייה Terra Terra
 • הגייה 77 77
 • הגייה 88 88
 • הגייה ache ache
 • הגייה città città
 • הגייה zuppa zuppa
 • הגייה 600 600
 • הגייה bat bat
 • הגייה 101 101
 • הגייה cica cica
 • הגייה front front
 • הגייה 56 56
 • הגייה pier pier
 • הגייה eder eder
 • הגייה 98 98
 • הגייה canapé canapé
 • הגייה 60 60
 • הגייה lunedì lunedì
 • הגייה scala scala
 • הגייה anca anca
 • הגייה 44 44
 • הגייה Ross Ross
 • הגייה canela canela
 • הגייה 68 68
 • הגייה sura sura
 • הגייה problema problema
 • הגייה vacca vacca
 • הגייה Tata Tata
 • הגייה machina machina
 • הגייה carabiner carabiner
 • הגייה le le
 • הגייה Ania Ania
 • הגייה amis amis
 • הגייה barca barca
 • הגייה bocca bocca
 • הגייה canola canola
 • הגייה 86 86
 • הגייה crap crap
 • הגייה 22 22
 • הגייה oche oche
 • הגייה credo credo
 • הגייה 85 85
 • הגייה 65 65
 • הגייה lunar lunar
 • הגייה fadiga fadiga
 • הגייה cet cet
 • הגייה polenta taragna polenta taragna
 • הגייה 16 16
 • הגייה campo campo
 • הגייה camper camper
 • הגייה 26 26
 • הגייה mister mister
 • הגייה 67 67
 • הגייה cu cu
 • הגייה 35 35
 • הגייה mal mal
 • הגייה ria ria
 • הגייה Canson Canson
 • הגייה corte corte
 • הגייה bela bela
 • הגייה 37 37
 • הגייה 90 90
 • הגייה teater teater
 • הגייה trist trist
 • הגייה porta porta
 • הגייה anel anel
 • הגייה 81 81
 • הגייה moment moment
 • הגייה complete complete
 • הגייה acid acid
 • הגייה torta torta
 • הגייה 32 32
 • הגייה stanza stanza
 • הגייה foie foie
 • הגייה eta eta
 • הגייה quest quest