שפה:

ברטונית

[Brezhoneg]

בחזרה לברטונית

2.515 מילים ממתינות להגייה.

 • הקלט הגייה לboned boned [beanie]
 • הקלט הגייה לteuziñ teuziñ
 • הקלט הגייה לti-debriñ ti-debriñ [restaurant]
 • הקלט הגייה לrestaorant restaorant [restaurant]
 • הקלט הגייה לGwenaelle Gwenaelle [first names, bretagne, Breton, French first names, first name]
 • הקלט הגייה לGwenivar Gwenivar [first names, bretagne, Breton, Guinevere, female name, Arthurian]
 • הקלט הגייה לNozvezh vat Nozvezh vat
 • הקלט הגייה לH'athg H'athg
 • הקלט הגייה לneuñviñ neuñviñ [swim]
 • הקלט הגייה לskeudenn skeudenn [image, picture]
 • הקלט הגייה לmouarenn mouarenn [blackberry]
 • הקלט הגייה לpod-houarn pod-houarn [pot]
 • הקלט הגייה לforchetez forchetez [fork]
 • הקלט הגייה לlaouenn laouenn [louse]
 • הקלט הגייה לbuoc'h buoc'h [cow]
 • הקלט הגייה לpoent poent [dot]
 • הקלט הגייה לpouez pouez [weight]
 • הקלט הגייה לpilhenn pilhenn [pin]
 • הקלט הגייה לLancelin Lancelin [Arthurian, male name, Lancelot]
 • הקלט הגייה לGwilherm Gwilherm [first names, bretagne, Breton, William, male name]
 • הקלט הגייה לdanvezenn danvezenn [material]
 • הקלט הגייה לuloc'h uloc'h [dust]
 • הקלט הגייה לdiamant diamant [mineralogy, noun]
 • הקלט הגייה לplastik plastik [noun, plastic]
 • הקלט הגייה לtreuzwelus treuzwelus [transparent]
 • הקלט הגייה לbresk bresk [British, Fragile, feeble]
 • הקלט הגייה לar re ar re
 • הקלט הגייה לservijourez servijourez
 • הקלט הגייה לgraet graet
 • הקלט הגייה לchoazet choazet