מדריך הגיה לספרדית

[Español]

הרשם להגיות של ספרדית

  • מספר הדוברים: 475.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 44.538
  • מילים שנהגו: 107.360
  • מילים שיש להגות: 301