מדריך הגיה לספרדית

[Español]

הרשם להגיות של ספרדית

  • מספר הדוברים: 527.000.000
  • מספר הדוברים בפורבו: 48.320
  • מילים שנהגו: 123.805
  • מילים שיש להגות: 337
  • ספרדית צילום Pedro Ortega