שפה:

אילוקו

[Ilokano]

בחזרה לאילוקו

760 מילים ממתינות להגייה.

 • הקלט הגייה לsinampuso sinampuso [Manang Biday, Iloco song]
 • הקלט הגייה לAlaem Alaem [Manang Biday, Iloco song]
 • הקלט הגייה לkutsilyo kutsilyo [Manang Biday, Iloco song]
 • הקלט הגייה לabriem abriem [Manang Biday, Iloco song]
 • הקלט הגייה לtoy toy [noun, verb]
 • הקלט הגייה לbarukongko barukongko [Manang Biday, Iloco song]
 • הקלט הגייה לtapno tapno [Manang Biday, Iloco song]
 • הקלט הגייה לmaipapasmo maipapasmo [Manang Biday, Iloco song]
 • הקלט הגייה לguram guram [Manang Biday, Iloco song]
 • הקלט הגייה לkaniak kaniak [Manang Biday, Iloco song]
 • הקלט הגייה לsentimiento sentimiento [Manang Biday, Iloco song]
 • הקלט הגייה לindengam indengam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • הקלט הגייה לnaslag naslag [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • הקלט הגייה לsilawmo silawmo [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • הקלט הגייה לkad kad
 • הקלט הגייה לipaidam ipaidam [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • הקלט הגייה לSangsangitko Sangsangitko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • הקלט הגייה לnasipnget nasipnget [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • הקלט הגייה לlubongko lubongko [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • הקלט הגייה לsilawan silawan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • הקלט הגייה לmayaw-awan mayaw-awan [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • הקלט הגייה לnanglipaten nanglipaten [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • הקלט הגייה לKarim Karim [Hanif Kureishi, The Buddha of Suburbia, fictional characters]
 • הקלט הגייה לnaumagen naumagen [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • הקלט הגייה לSamsam-itek Samsam-itek [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • הקלט הגייה לNanglaylay Nanglaylay [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • הקלט הגייה לayatkon ayatkon [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • הקלט הגייה לKadi Kadi [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon, Nimed, noun]
 • הקלט הגייה לpalasbangem palasbangem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]
 • הקלט הגייה לdanasem danasem [naraniag a bulan, Iloco song, Bright moon]