שפה:

אילוקו

[Ilokano]

בחזרה לאילוקו

760 מילים ממתינות להגייה.

 • הקלט הגייה לlas las [verb, rzeczownik, noun, forest, sosny, świerki, modrzewie, drzewa, dęby, zalesienie, odmiana rzeczowników, see <wywołał>, see <głośno>]
 • הקלט הגייה לbigat bigat
 • הקלט הגייה לuna una [female name]
 • הקלט הגייה לla la [music, solfa, notes, scale]
 • הקלט הגייה לAnio Anio [Eneide]
 • הקלט הגייה לdominggo dominggo
 • הקלט הגייה לoras oras
 • הקלט הגייה לminuto minuto [aggettivo, sostantivo]
 • הקלט הגייה לsegundo segundo
 • הקלט הגייה לdisiembre disiembre
 • הקלט הגייה לnobiembre nobiembre
 • הקלט הגייה לOktubre Oktubre [October, month]
 • הקלט הגייה לseptiembre septiembre [meses del año]
 • הקלט הגייה לagosto agosto [mesi, months, years, anni, agosto, August, month, meses del año, names]
 • הקלט הגייה לhulio hulio
 • הקלט הגייה לhunio hunio
 • הקלט הגייה לMayo Mayo [Yukon, Territories, Irish County, food]
 • הקלט הגייה לabril abril [months, April, meses do ano, months of the year, abril, month, meses del año, Mês]
 • הקלט הגייה לMarso Marso [marzo, sostantivo, planets, astronomy, March, month]
 • הקלט הגייה לPebrero Pebrero [February, month]
 • הקלט הגייה לEnero Enero [meses del año, months, january, month]
 • הקלט הגייה לdomingo domingo [week-day names, día de la semana, pejorative term, término despectivo]
 • הקלט הגייה לSabado Sabado [saturday]
 • הקלט הגייה לBiernes Biernes [Friday]
 • הקלט הגייה לhuebes huebes
 • הקלט הגייה לmierkoles mierkoles
 • הקלט הגייה לmartes martes [día de la semana, Thursday, Tuesday, week-day names]
 • הקלט הגייה לlunes lunes [día de la semana, Philippines, Filipino, pilipino, lunes, monday, week-day names, astre, pluriel, la semana]
 • הקלט הגייה לikanna ikanna
 • הקלט הגייה לkayatmo kayatmo