שפה:

אילוקו

[Ilokano]

בחזרה לאילוקו

760 מילים ממתינות להגייה.

 • הקלט הגייה לmaag maag [dokter, ziekenhuis, lichaam, hospital, noun, belly, zelfstandig naamwoord]
 • הקלט הגייה לbugguong bugguong
 • הקלט הגייה לressuat ressuat
 • הקלט הגייה לibiang ibiang
 • הקלט הגייה לal-alia al-alia
 • הקלט הגייה לbibingka bibingka
 • הקלט הגייה לtakki takki
 • הקלט הגייה לagrekord agrekord
 • הקלט הגייה לagmaneho agmaneho
 • הקלט הגייה לdoktor doktor [rzeczownik, noun, profession, medycyna, medicine, occupations, education, see <DR>, odmiana rzeczowników, see <kaszel>]
 • הקלט הגייה לpintas pintas
 • הקלט הגייה לmadi madi [Tuesday, days of the week, enough]
 • הקלט הגייה לsíit síit
 • הקלט הגייה לmáag máag
 • הקלט הגייה לbuggúong buggúong
 • הקלט הגייה לressuát ressuát
 • הקלט הגייה לibiáng ibiáng
 • הקלט הגייה לal-aliá al-aliá
 • הקלט הגייה לbibíngka bibíngka
 • הקלט הגייה לtakkí takkí
 • הקלט הגייה לaddá addá
 • הקלט הגייה לagrekórd agrekórd
 • הקלט הגייה לagmaného agmaného
 • הקלט הגייה לdoktór doktór
 • הקלט הגייה לkitá kitá
 • הקלט הגייה לkíta kíta
 • הקלט הגייה לkayó kayó
 • הקלט הגייה לkáyo káyo
 • הקלט הגייה לSerrano Serrano [Eneide]
 • הקלט הגייה לserrek serrek