שפה:

אוקסיטנית

[oc]

בחזרה לאוקסיטנית

קטגוריה: amolonar

הרשמה להגיות של amolonar