שפה:

אוקסיטנית

[oc]

בחזרה לאוקסיטנית

קטגוריה: sacrencar

הרשמה להגיות של sacrencar