שפה:

אוקסיטנית

[oc]

בחזרה לאוקסיטנית

קטגוריה: se trachar

הרשמה להגיות של se trachar