שפה:

פאפיימנטו

[Papiamentu]

בחזרה לפאפיימנטו

1.075 מילים ממתינות להגייה.

 • הקלט הגייה לSint Maarten Sint Maarten [főnév, noun, ország, state]
 • הקלט הגייה לSidney Ponson Sidney Ponson [Baseball Player]
 • הקלט הגייה לXander Bogaerts Xander Bogaerts [Baseball Player]
 • הקלט הגייה לber ber [bear]
 • הקלט הגייה לguitara guitara [guitar]
 • הקלט הגייה לpieu pieu [bed, argot, louse]
 • הקלט הגייה לcuracoa curacoa
 • הקלט הגייה לafabilidat afabilidat
 • הקלט הגייה לaeroplanu aeroplanu
 • הקלט הגייה לaério aério
 • הקלט הגייה לADN ADN [abreviatura, Acronym, DNA]
 • הקלט הגייה לadmiracion admiracion
 • הקלט הגייה לadelantá adelantá
 • הקלט הגייה לadekuamente adekuamente
 • הקלט הגייה לadaptashon adaptashon
 • הקלט הגייה לadaptabel adaptabel
 • הקלט הגייה לAbuja Abuja
 • הקלט הגייה לabri abri [noun]
 • הקלט הגייה לabrupta abrupta
 • הקלט הגייה לabundansha abundansha
 • הקלט הגייה לabla abla [vulg., pueblo, topónimo, argo, pueblo de España, pueblo de Almería]
 • הקלט הגייה לaanmaning aanmaning
 • הקלט הגייה לté [pronoun, verb - present tense, verb - present]
 • הקלט הגייה לopsekio opsekio
 • הקלט הגייה לdiki diki
 • הקלט הגייה לmahos mahos
 • הקלט הגייה לpober pober
 • הקלט הגייה לRiku Riku [first names]
 • הקלט הגייה לsed sed [Number, verbo, Samedi, Les jours de la semaine, Kabyle]
 • הקלט הגייה לtempran tempran