שפה:

פאפיימנטו

[Papiamentu]

בחזרה לפאפיימנטו

1.075 מילים ממתינות להגייה.

 • הקלט הגייה לyen yen
 • הקלט הגייה לlimpi limpi
 • הקלט הגייה לmescos mescos
 • הקלט הגייה לpeligroso peligroso [adjective]
 • הקלט הגייה לsalú salú
 • הקלט הגייה לtras tras [gramática, Preposicións]
 • הקלט הגייה לseif seif
 • הקלט הגייה לafabel afabel
 • הקלט הגייה לbarata barata
 • הקלט הגייה לchikitu chikitu
 • הקלט הגייה לdies dies [espalda]
 • הקלט הגייה לsiña siña [Zamanalif]
 • הקלט הגייה לkansá kansá
 • הקלט הגייה לmucha mucha [lots, many, much, Polish surname, malíř, painter, names]
 • הקלט הגייה לbuki buki
 • הקלט הגייה לtabata tabata [Japanese, physical activity, workout]
 • הקלט הגייה לPapa Papa [nàutica, names, Norrköping Roller Derby, SM-Veckan 2017, Bench coach]
 • הקלט הגייה לbailadó bailadó
 • הקלט הגייה לkantante kantante
 • הקלט הגייה לgrupo grupo
 • הקלט הגייה לstudiante studiante
 • הקלט הגייה לpreto preto
 • הקלט הגייה לmuher muher [noun]
 • הקלט הגייה לskol skol [noun]
 • הקלט הגייה לhomber homber
 • הקלט הגייה לe e [alphabet, letter, alfabeto, symbols, pronunciation, central mexican, lletres de lalfabet, Japanese cutlery, e, letter pronunciation, Parmigiano dialect, littera, praepositio, Alphabet - Dutch]
 • הקלט הגייה לbeisbòl beisbòl
 • הקלט הגייה לloke loke
 • הקלט הגייה לningun ningun
 • הקלט הגייה לalgun algun [names]