שפה:

פאפיימנטו

[Papiamentu]

בחזרה לפאפיימנטו

1.075 מילים ממתינות להגייה.

 • הקלט הגייה לòf òf
 • הקלט הגייה לy y [letters of the alphabet, lletres de lalfabet, alphabet, chvt evrt fvf. vvfez ftt, pronoun]
 • הקלט הגייה לwowo wowo
 • הקלט הגייה לwiel wiel
 • הקלט הגייה לwebu webu
 • הקלט הגייה לvolkániko volkániko
 • הקלט הגייה לtratado tratado [sustantivo]
 • הקלט הגייה לtempo tempo [piano, noun, music, musical terms, brand names, German brand name, música]
 • הקלט הגייה לte'oro te'oro
 • הקלט הגייה לte mayan te mayan
 • הקלט הגייה לtantu tantu
 • הקלט הגייה לtaha taha [erkek isimleri, names]
 • הקלט הגייה לSürnam Sürnam
 • הקלט הגייה לswa swa [ácido, noun, beer]
 • הקלט הגייה לStrea Strea [nom, witch]
 • הקלט הגייה לstat stat [medical, urgent, diminutive, statistics, noun, physics term, unit, radioactivity, obsolete]
 • הקלט הגייה לSpaña Spaña
 • הקלט הגייה לsombré sombré
 • הקלט הגייה לsiglo siglo [siglo, pres.indicativo di siglare]
 • הקלט הגייה לshen shen [games, spirit, League of Legends, lol, gaming]
 • הקלט הגייה לRoma Roma [romany, people, british accent, surname - Catalan, Catalan surnames, cognom català, cognom - Catalan, capital, Italia]
 • הקלט הגייה לriu riu [verb - present, verb - present tense, physical geography, geografia física, surname - Catalan, cognom català, cognom, cognom - Catalan, Catalan surnames]
 • הקלט הגייה לridíkulo ridíkulo
 • הקלט הגייה לreligion religion [religion, Faith, religión, fe, noun, my English, religión]
 • הקלט הגייה לReino Reino [first names, pojknamn, förnamn, egennamn, Toponomastic]
 • הקלט הגייה לredenshon redenshon
 • הקלט הגייה לtuma tuma [substantive, feminine, unsalted fresh cheese, German names, first name, Finnish biol. nucleus]
 • הקלט הגייה לraton raton [mouse]
 • הקלט הגייה לt’ei t’ei
 • הקלט הגייה לprotekshon protekshon