שפה:

פאפיימנטו

[Papiamentu]

בחזרה לפאפיימנטו

1.082 מילים ממתינות להגייה.

 • הקלט הגייה לtuma tuma [substantive, feminine, unsalted fresh cheese, German names, first name, Finnish biol. nucleus]
 • הקלט הגייה לraton raton [mouse]
 • הקלט הגייה לt’ei t’ei
 • הקלט הגייה לprotekshon protekshon
 • הקלט הגייה לProme Prome [Myanmar]
 • הקלט הגייה לpopulacion populacion
 • הקלט הגייה לpolis polis [cities, Police]
 • הקלט הגייה לplaya playa
 • הקלט הגייה לpinda pinda [nuts, eating, snack, cooking, picaflor, wulgaryzm]
 • הקלט הגייה לpaís país
 • הקלט הגייה לpatia patia
 • הקלט הגייה לOropa Oropa [Italian geography]
 • הקלט הגייה לochenta ochenta [Number, Numbers]
 • הקלט הגייה לnort nort
 • הקלט הגייה לNazinan Nazinan
 • הקלט הגייה לmundu mundu
 • הקלט הגייה לmundial mundial
 • הקלט הגייה לmoneda moneda [nom, coin]
 • הקלט הגייה לmonarkia monarkia
 • הקלט הגייה לmion mion [surname]
 • הקלט הגייה לmayor mayor [leaders, noun, office-holder, person]
 • הקלט הגייה לmatong matong
 • הקלט הגייה לmas mas [rivers in netherlands, canals in netherlands, gramática, contraccións dos pronomes persoais, marine, mas, Brazilian portuguese, meat, surname - Catalan, cognom, cognom català, cognom - Catalan]
 • הקלט הגייה לMariko Mariko [name of female]
 • הקלט הגייה לlágrima lágrima [other]
 • הקלט הגייה לlama lama
 • הקלט הגייה לkódigo kódigo
 • הקלט הגייה לseis seis [cardinales, Number, Numbers]
 • הקלט הגייה לsinku sinku
 • הקלט הגייה לtres tres [cardinal, números cardinales, 60, talord, numbers in Catalan, numerals, Numbers]