שפה:

פאפיימנטו

[Papiamentu]

בחזרה לפאפיימנטו

1.075 מילים ממתינות להגייה.

 • הקלט הגייה לkonstitushon konstitushon
 • הקלט הגייה לkomo komo
 • הקלט הגייה לkoalishon koalishon
 • הקלט הגייה לkilometer kuadrá kilometer kuadrá
 • הקלט הגייה לkuadrá kuadrá
 • הקלט הגייה לkilometer kilometer [noun, measurement, metric, units, anglicisation, American spelling, measure of length, American English, Oxford 3000]
 • הקלט הגייה לkaya kaya [kaya, roca, erkek isimleri, names]
 • הקלט הגייה לkaribe karibe [masculine noun, inhabitants]
 • הקלט הגייה לkapital kapital [noun, financial]
 • הקלט הגייה לkacho kacho
 • הקלט הגייה לIsla Isla [names, surnames, Female, Forename, Scotland]
 • הקלט הגייה לIndonesia Indonesia [country, nation, geography, Asia, Countries of the World]
 • הקלט הגייה לindependensia independensia
 • הקלט הגייה לimperio imperio
 • הקלט הגייה לHulandes Hulandes
 • הקלט הגייה לNeerlandes Neerlandes
 • הקלט הגייה לhorcan horcan
 • הקלט הגייה לhala rosea hala rosea
 • הקלט הגייה לhabitantenan habitantenan
 • הקלט הגייה לhabitante habitante
 • הקלט הגייה לguera guera
 • הקלט הגייה לgobernashon gobernashon
 • הקלט הגייה לfuturo futuro [aggettivo]
 • הקלט הגייה לfundashon fundashon
 • הקלט הגייה לvruminga vruminga
 • הקלט הגייה לfruminga fruminga
 • הקלט הגייה לFransia Fransia
 • הקלט הגייה לemperador emperador
 • הקלט הגייה לeksterno eksterno
 • הקלט הגייה לekonomia ekonomia [noun, economics, rzeczownik, odmiana rzeczowników]