שפה:

פאפיימנטו

[Papiamentu]

בחזרה לפאפיימנטו

1.075 מילים ממתינות להגייה.

 • הקלט הגייה לKon ta bai? Kon ta bai?
 • הקלט הגייה לdanki danki [verb]
 • הקלט הגייה לKuant'or'tin? Kuant'or'tin?
 • הקלט הגייה לtur cos tur cos
 • הקלט הגייה לna na [definite article, Mother, mum, on, on top of, over, in the direction of, Sosič Balerina, WL]
 • הקלט הגייה לwordu wordu
 • הקלט הגייה לNada Nada [female names, first names]
 • הקלט הגייה לplaca placa
 • הקלט הגייה לskirbiendo skirbiendo
 • הקלט הגייה לpan pan [pane, sostantivo, mitologia, pharoenix, pot, rzeczownik, noun, ~ Kowalski, Mr. Kowalski, Bóg jest naszym ~em, God is our Lord, Kim pan jest?, Who are you sir?, kulturaslowianska, adjectiv]
 • הקלט הגייה לtawata tawata
 • הקלט הגייה לora ora [various]
 • הקלט הגייה לlo lo [exclamation, archaic, Scrabble words, logística.]
 • הקלט הגייה לa a [particle, preposition in various languages, letter, vowel, noun marker, alfabeto, letter name, article, alphabet, definite article]
 • הקלט הגייה לku ku [towards, in the direction of, iaido, nine, IT, frequency range]
 • הקלט הגייה לkuri kuri [cold]
 • הקלט הגייה לPedro Pedro [name]
 • הקלט הגייה לdi mas lihé di mas lihé
 • הקלט הגייה לmas lihé mas lihé
 • הקלט הגייה לlihé lihé
 • הקלט הגייה לnobo nobo
 • הקלט הגייה לcasnan casnan
 • הקלט הגייה לmuchanan muchanan
 • הקלט הגייה לhende hende [stedord, tredje person, ental, hunkøn, oblik, akkusativ, word]
 • הקלט הגייה לhopi hopi [nyelv, language, Indianer]
 • הקלט הגייה לdos dos [dowry, music]
 • הקלט הגייה לun un [numeral, verb, Scrabble words, Number, numbers in Catalan, numerals, Zamanalif]
 • הקלט הגייה לmucha muhe mucha muhe
 • הקלט הגייה לpushi machu pushi machu
 • הקלט הגייה לmuhe muhe [adjective]