שפה:

פלמית

[Vlaams]

בחזרה לפלמית

283 מילים ממתינות להגייה.

 • הקלט הגייה לvroedzak vroedzak
 • הקלט הגייה לdul dul
 • הקלט הגייה לvrommins vrommins
 • הקלט הגייה לommettekêe ommettekêe
 • הקלט הגייה לvort vort
 • הקלט הגייה לuutkom uutkom
 • הקלט הגייה לtweisn tweisn
 • הקלט הגייה לtraveir traveir
 • הקלט הגייה לtotetrekker totetrekker
 • הקלט הגייה לtotje totje
 • הקלט הגייה לtote tote [bag, noun, verb]
 • הקלט הגייה לtôpe tôpe
 • הקלט הגייה לrenne renne [prehistory, archeology, renne, verb (infinitive)]
 • הקלט הגייה לtomatte tomatte
 • הקלט הגייה לfreze freze
 • הקלט הגייה לboai boai
 • הקלט הגייה לulle ulle
 • הקלט הגייה לtirette tirette
 • הקלט הגייה לtalôre talôre
 • הקלט הגייה לsturtn sturtn
 • הקלט הגייה לlôoi lôoi
 • הקלט הגייה לgoai goai
 • הקלט הגייה לvliegpling vliegpling
 • הקלט הגייה לbuzestove buzestove
 • הקלט הגייה לbuzze buzze
 • הקלט הגייה לEspe Espe [noun, tree]
 • הקלט הגייה לmeireloarde meireloarde
 • הקלט הגייה לAlsloot Alsloot [Denÿs van Alsloot]
 • הקלט הגייה לtransgenderbehandeling transgenderbehandeling
 • הקלט הגייה לRyckaert Ryckaert