שפה:

הזפוטקי Quiatoni

[diidx zah]

בחזרה להזפוטקי Quiatoni

28 מילים ממתינות להגייה.