שפה:

הזפוטקי Quiatoni

[diidx zah]

בחזרה להזפוטקי Quiatoni

36 מילים ממתינות להגייה.