הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

או לבחון את 50 המילים האחרונות שנוספו להגייה. אולי את/ה תוכלו לעזור להגות את חלקן.

 • הקלט הגייה לGrammatikaufgaben lösen Grammatikaufgaben lösen [de]
 • הקלט הגייה לnamerlesse namerlesse [en]
 • הקלט הגייה לGuesingular game Guesingular game [es]
 • הקלט הגייה לer spricht nach er spricht nach [de]
 • הקלט הגייה לdu sprichst nach du sprichst nach [de]
 • הקלט הגייה לich spreche nach ich spreche nach [de]
 • הקלט הגייה לspräche nach spräche nach [de]
 • הקלט הגייה ל奉奠 奉奠 [ja]
 • הקלט הגייה לzintzotu zintzotu [eu]
 • הקלט הגייה לhercynisch hercynisch [de]
 • הקלט הגייה לعجقة عجقة [apc]
 • הקלט הגייה לறென்மறந்தீர் றென்மறந்தீர் [ta]
 • הקלט הגייה לதலைப்படுவார் தலைப்படுவார் [ta]
 • הקלט הגייה לஎனப்படுவார் எனப்படுவார் [ta]
 • הקלט הגייה לகவரிமா கவரிமா [ta]
 • הקלט הגייה לசிறப்பின சிறப்பின [ta]
 • הקלט הגייה לநிலைடார்பின் நிலைடார்பின் [ta]
 • הקלט הגייה לசால்பில சால்பில [ta]
 • הקלט הגייה לகுலத்தின்கண் குலத்தின்கண் [ta]
 • הקלט הגייה לஇழுக்கார்தார் இழுக்கார்தார் [ta]
 • הקלט הגייה לகுடிக்கு குடிக்கு [ta]
 • הקלט הגייה לசெப்பமும் செப்பமும் [ta]
 • הקלט הגייה לசெல்வானென்று செல்வானென்று [ta]
 • הקלט הגייה לகூற்றே கூற்றே [ta]
 • הקלט הגייה לதெரியான் தெரியான் [ta]
 • הקלט הגייה לபசித்து பசித்து [ta]
 • הקלט הגייה לமுகடியான்டார் முகடியான்டார் [ta]
 • הקלט הגייה לகொளீஇ கொளீஇ [ta]
 • הקלט הגייה לதீத்துரீஇ தீத்துரீஇ [ta]
 • הקלט הגייה לபுறமே புறமே [ta]
 • הקלט הגייה לதார்க்கு தார்க்கு [ta]
 • הקלט הגייה לகொண்டொழுகுவார் கொண்டொழுகுவார் [ta]
 • הקלט הגייה לபடவேண்டாதார் படவேண்டாதார் [ta]
 • הקלט הגייה לபெண்டிரும் பெண்டிரும் [ta]
 • הקלט הגייה לபூரியர்கள் பூரியர்கள் [ta]
 • הקלט הגייה לபுணர்பவர் புணர்பவர் [ta]
 • הקלט הגייה לபண்புரைக்கும் பண்புரைக்கும் [ta]
 • הקלט הגייה לதிடனுடையார்க்கு திடனுடையார்க்கு [ta]
 • הקלט הגייה לபெண்ணே பெண்ணே [ta]
 • הקלט הגייה לநன்னுதலாள்டாங்கு நன்னுதலாள்டாங்கு [ta]
 • הקלט הגייה לவீறெய்தலின்று வீறெய்தலின்று [ta]
 • הקלט הגייה לஅஞ்சுவான்றெஞ்ஞான்றும் அஞ்சுவான்றெஞ்ஞான்றும் [ta]
 • הקלט הגייה לபிழைத்தொழுகுவார் பிழைத்தொழுகுவார் [ta]
 • הקלט הגייה לமறுமையிலாளன் மறுமையிலாளன் [ta]
 • הקלט הגייה לயாண்டுச்சென்றியாண்டு யாண்டுச்சென்றியாண்டு [ta]
 • הקלט הגייה לவேந்துடவர் வேந்துடவர் [ta]
 • הקלט הגייה לபெரியாரால் பெரியாரால் [ta]
 • הקלט הגייה לசிதைக்கலாதார் சிதைக்கலாதார் [ta]
 • הקלט הגייה לபிழையாமை பிழையாமை [ta]
 • הקלט הגייה לதலைப்பிரியாதார் தலைப்பிரியாதார் [ta]