הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

 • הקלט הגייה לবাড়তি বাড়তি
 • הקלט הגייה לহেরফের করা হেরফের করা
 • הקלט הגייה לহুঁশিয়ার হুঁশিয়ার
 • הקלט הגייה לহুঁশিয়ার করা হুঁশিয়ার করা
 • הקלט הגייה לহুকুম হুকুম
 • הקלט הגייה לহিংস্রভাবে হিংস্রভাবে
 • הקלט הגייה לহিতকর হিতকর
 • הקלט הגייה לহিসাব হিসাব
 • הקלט הגייה לহাসানো হাসানো
 • הקלט הגייה לহাাজির করা হাাজির করা
 • הקלט הגייה לহিংস্রতা হিংস্রতা
 • הקלט הגייה לহাতঘড়ি হাতঘড়ি
 • הקלט הגייה לহামলাবাজ হামলাবাজ
 • הקלט הגייה לহালকা গরম হালকা গরম
 • הקלט הגייה לহাই তোলা হাই তোলা
 • הקלט הגייה לহাজির থাকা হাজির থাকা
 • הקלט הגייה לহাড় হাড়
 • הקלט הגייה לহয়ে ওঠা হয়ে ওঠা
 • הקלט הגייה לহরিদ্রা হরিদ্রা
 • הקלט הגייה לহাঁটাহাঁটি হাঁটাহাঁটি
 • הקלט הגייה לহতভাগা হতভাগা
 • הקלט הגייה לহতভাগ্য হতভাগ্য
 • הקלט הגייה לহয়ে আসা হয়ে আসা
 • הקלט הגייה לস্বেচ্ছাপ্রণোদিত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত
 • הקלט הגייה לস্রষ্টা স্রষ্টা
 • הקלט הגייה לস্বল্পবয়স্ক স্বল্পবয়স্ক
 • הקלט הגייה לস্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা
 • הקלט הגייה לস্বীকারোক্তি করা স্বীকারোক্তি করা
 • הקלט הגייה לস্বভাব স্বভাব
 • הקלט הגייה לস্বর্ণকেশিনী স্বর্ণকেশিনী
 • הקלט הגייה לস্বর্ণকেশী স্বর্ণকেশী
 • הקלט הגייה לস্নানাগার স্নানাগার
 • הקלט הגייה לস্পর্ধার কাজ স্পর্ধার কাজ
 • הקלט הגייה לস্বতশ্চল স্বতশ্চল
 • הקלט הגייה לস্তবক স্তবক
 • הקלט הגייה לস্থিতাবস্থা স্থিতাবস্থা
 • הקלט הגייה לস্থিতি স্থিতি
 • הקלט הגייה לসৌরবর্ষ সৌরবর্ষ
 • הקלט הגייה לস্তন স্তন
 • הקלט הגייה לসূচনা সূচনা
 • הקלט הגייה לসেঁকা সেঁকা
 • הקלט הגייה לসুরা সুরা
 • הקלט הגייה לসুরাসক্ত সুরাসক্ত
 • הקלט הגייה לসুরাসক্তি সুরাসক্তি
 • הקלט הגייה לসুফল সুফল
 • הקלט הגייה לসুবিদিত সুবিদিত
 • הקלט הגייה לসুযোগসুবিধা সুযোগসুবিধা
 • הקלט הגייה לসুন্দর করে সুন্দর করে
 • הקלט הגייה לসুপরিচিত সুপরিচিত
 • הקלט הגייה לসুপারিশ করা সুপারিশ করা