הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

 • הקלט הגייה לПлатон Платон [имена, dict_uk]
 • הקלט הגייה לГиппократ Гиппократ [имя собственное]
 • הקלט הגייה לШломо Шломо
 • הקלט הגייה לСигизмунд Сигизмунд [имена]
 • הקלט הגייה לСигизмунд Шломо Фрейд Сигизмунд Шломо Фрейд
 • הקלט הגייה לФрейд Фрейд [dict_uk]
 • הקלט הגייה לЗигмунд Зигмунд [dict_uk]
 • הקלט הגייה לЗигмунд Фрейд Зигмунд Фрейд [имя собственное, психология]
 • הקלט הגייה לЦинциннати Цинциннати
 • הקלט הגייה לлекха лекха
 • הקלט הגייה לвайн вайн
 • הקלט הגייה לх1ета х1ета [значит]
 • הקלט הגייה לкхети кхети [понимаешь]
 • הקלט הגייה לочакъ очакъ
 • הקלט הגייה לwseyz wseyz [1477133494qw]
 • הקלט הגייה לNa Shledanou Na Shledanou [Každodenní fráze]
 • הקלט הגייה לант ант
 • הקלט הגייה לШарам Шарам
 • הקלט הגייה לАзат Азат [ир-ат исемнәре, Tatar first names, исемнәр, Tatar male names, first Tatar periodicals]
 • הקלט הגייה לсагалмат сагалмат
 • הקלט הגייה לсарап сарап
 • הקלט הגייה לсенаш долу сенаш долу
 • הקלט הגייה לстимурха стимурха
 • הקלט הגייה לталор дан талор дан
 • הקלט הגייה לтекхамдин текхамдин
 • הקלט הגייה לтешан тешан
 • הקלט הגייה לтобалкх тобалкх
 • הקלט הגייה לтoгІе тoгІе
 • הקלט הגייה לтокх токх
 • הקלט הגייה לтокхалла токхалла
 • הקלט הגייה לтокхам токхам
 • הקלט הגייה לтокхе токхе
 • הקלט הגייה לтоламах воьлла толамах воьлла
 • הקלט הגייה לтолкха лен толкха лен
 • הקלט הגייה לтолкха лер толкха лер
 • הקלט הגייה לтолкханиг толкханиг
 • הקלט הגייה לтолур доцу толур доцу
 • הקלט הגייה לтонка тонка [dict_uk]
 • הקלט הגייה לтохара тохара
 • הקלט הגייה לтурмал турмал
 • הקלט הגייה לтхи тхи
 • הקלט הגייה לтIамарийн тIамарийн
 • הקלט הגייה לтIергIа тIергIа
 • הקלט הגייה לтIеххасто тIеххасто
 • הקלט הגייה לтIие тIие
 • הקלט הגייה לтІорказ тІорказ
 • הקלט הגייה לулхан моз улхан моз
 • הקלט הגייה לулх улх
 • הקלט הגייה לуче уче
 • הקלט הגייה לуьшал уьшал