הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

 • הקלט הגייה לочакъ очакъ
 • הקלט הגייה לwseyz wseyz [1477133494qw]
 • הקלט הגייה לял ял [човни і кораблі, dict_uk]
 • הקלט הגייה לNa Shledanou Na Shledanou [Každodenní fráze]
 • הקלט הגייה לант ант
 • הקלט הגייה לШарам Шарам
 • הקלט הגייה לАзат Азат [ир-ат исемнәре, Tatar first names, исемнәр, Tatar male names, first Tatar periodicals]
 • הקלט הגייה לсагалмат сагалмат
 • הקלט הגייה לсарап сарап
 • הקלט הגייה לсенаш долу сенаш долу
 • הקלט הגייה לстимурха стимурха
 • הקלט הגייה לталор талор
 • הקלט הגייה לталор дан талор дан
 • הקלט הגייה לтекхамдин текхамдин
 • הקלט הגייה לдийнна терахьаш дийнна терахьаш
 • הקלט הגייה לтерхи терхи
 • הקלט הגייה לтешан тешан
 • הקלט הגייה לтобалкх тобалкх
 • הקלט הגייה לтoгІе тoгІе
 • הקלט הגייה לтокх токх
 • הקלט הגייה לтокхалла токхалла
 • הקלט הגייה לтокхам токхам
 • הקלט הגייה לтокхе токхе
 • הקלט הגייה לтоламах воьлла толамах воьлла
 • הקלט הגייה לтолкха лен толкха лен
 • הקלט הגייה לтолкха лер толкха лер
 • הקלט הגייה לтолкханиг толкханиг
 • הקלט הגייה לтолур доцу толур доцу
 • הקלט הגייה לтонка тонка [dict_uk]
 • הקלט הגייה לтоти тоти
 • הקלט הגייה לтохара тохара
 • הקלט הגייה לтурмал турмал
 • הקלט הגייה לтуьте туьте
 • הקלט הגייה לтхи тхи
 • הקלט הגייה לтIамарийн тIамарийн
 • הקלט הגייה לтIергIа тIергIа
 • הקלט הגייה לтIеххасто тIеххасто
 • הקלט הגייה לтIие тIие
 • הקלט הגייה לтІорказ тІорказ
 • הקלט הגייה לулхан моз улхан моз
 • הקלט הגייה לулх улх
 • הקלט הגייה לуче уче
 • הקלט הגייה לуьшал уьшал
 • הקלט הגייה לуьшар уьшар
 • הקלט הגייה לха дан ха дан
 • הקלט הגייה לха ден ха ден
 • הקלט הגייה לхаалу хаалу
 • הקלט הגייה לхаалун хаалун
 • הקלט הגייה לхадамалла хадамалла
 • הקלט הגייה לхадданза хадданза