הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

Words

 • הקלט הגייה לChuukese Chuukese
 • הקלט הגייה לFino' Chamoru Fino' Chamoru [language]
 • הקלט הגייה לAnthony Sablan Apuron Anthony Sablan Apuron
 • הקלט הגייה ל杨越 杨越
 • הקלט הגייה לahos ahos [garlic]
 • הקלט הגייה לsiboyas siboyas [onion]
 • הקלט הגייה לapiu apiu [celery]
 • הקלט הגייה לmansana mansana [apple]
 • הקלט הגייה לestoria estoria [story]
 • הקלט הגייה לistoria istoria [story]
 • הקלט הגייה לchien shiung wu chien shiung wu
 • הקלט הגייה לyee yee [chinoise]
 • הקלט הגייה לoru oru [chemical element, places]
 • הקלט הגייה לplomo plomo [chemical element]
 • הקלט הגייה לsin sin [troncamento di sino]
 • הקלט הגייה לasugi asugi [chemical element]
 • הקלט הגייה לasgâ asgâ [chemical element]
 • הקלט הגייה לaluminom aluminom [chemical element]
 • הקלט הגייה לplåta plåta [chemical element, verb, take a photo]
 • הקלט הגייה לmusika musika [music]
 • הקלט הגייה לagrikuttura agrikuttura
 • הקלט הגייה לodontochelys semitestacea odontochelys semitestacea
 • הקלט הגייה לTaijitu Taijitu [yin yang]
 • הקלט הגייה לaomenta aomenta
 • הקלט הגייה לaksion aksion
 • הקלט הגייה לtradision tradision
 • הקלט הגייה לdanderu danderu
 • הקלט הגייה לatkitektu atkitektu
 • הקלט הגייה לeskuttot eskuttot
 • הקלט הגייה לpintot pintot
 • הקלט הגייה לimbentadot imbentadot
 • הקלט הגייה לenhinieru enhinieru
 • הקלט הגייה לmatematiku matematiku
 • הקלט הגייה לsientista sientista
 • הקלט הגייה לfantenani'an fantenani'an
 • הקלט הגייה לakademiku akademiku
 • הקלט הגייה לItalia Italia [Italy, Italia, Italija, geography, noun, country, name, nomi di persona, sei sposato, Countries of the World, bh]
 • הקלט הגייה לkuårenta kuårenta
 • הקלט הגייה לsinkuenta sinkuenta
 • הקלט הגייה לsisenta sisenta
 • הקלט הגייה לsitenta sitenta
 • הקלט הגייה לnubenta nubenta
 • הקלט הגייה לEstados Unidos Estados Unidos [USA, EEUU, countries, common American abbreviations, Countries of the World]
 • הקלט הגייה לpan pan [pane, sostantivo, mitologia, pharoenix, pot, rzeczownik, noun, ~ Kowalski, Mr. Kowalski, Bóg jest naszym ~em, God is our Lord, Kim pan jest?, Who are you sir?, see <jakoby>, see <pomysł>, see <możecie>, see <młodzian>]
 • הקלט הגייה לpasaje pasaje
 • הקלט הגייה לdies dies [espalda, harry potter]
 • הקלט הגייה לpeso peso [money, sostantivo]
 • הקלט הגייה לtihu tihu
 • הקלט הגייה לTiha Tiha [Cities - Ukraine]
 • הקלט הגייה לentre entre [gramática, Preposicións, French to English - between, prepositions in French, learning French, preposicions, prepositions]

Phrases