הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

 • הקלט הגייה לtatawaw tatawaw
 • הקלט הגייה לpahkwêsikan pahkwêsikan
 • הקלט הגייה לMosakahiken Mosakahiken
 • הקלט הגייה לtawayihk tawayihk [Hockey, centre]
 • הקלט הגייה לpiskwapoyow piskwapoyow [Hockey, breakaway]
 • הקלט הגייה לpihkwapoyow pihkwapoyow [Hockey, breakaway]
 • הקלט הגייה לpakamiskatowak pakamiskatowak [Hockey, bodycheck]
 • הקלט הגייה לe-isi-wepahamakehk e-isi-wepahamakehk
 • הקלט הגייה לe-isi-wepitahamawat e-isi-wepitahamawat
 • הקלט הגייה לe-soskwatahikehk e-soskwatahikehk
 • הקלט הגייה לsoniskwatahikewin soniskwatahikewin [Hockey]
 • הקלט הגייה לmicihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet
 • הקלט הגייה לsohki-pakamiwepahwew sohki-pakamiwepahwew
 • הקלט הגייה לe-nohtepayihocik e-nohtepayihocik
 • הקלט הגייה לocipitewak ocipitewak [Hockey, pull the goalie]
 • הקלט הגייה לka-kaskicesisit ka-kaskicesisit
 • הקלט הגייה לpapamiwepahikanis papamiwepahikanis [Hockey, Puck]
 • הקלט הגייה לmecawakanis mecawakanis [Hockey phrase, Puck]
 • הקלט הגייה לatihkwasiniy atihkwasiniy [Hockey]
 • הקלט הגייה לmisihowinihk ohci e-peyakwapoyot misihowinihk ohci e-peyakwapoyot
 • הקלט הגייה לmisihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot
 • הקלט הגייה לkipahocowikamikos kipahocowikamikos [Hockey]
 • הקלט הגייה לmisihowin misihowin [Hockey, penalty]
 • הקלט הגייה לmisihow misihow [Hockey, penalty]
 • הקלט הגייה לkipahwaw kipahwaw [Hockey, penalty]
 • הקלט הגייה לakami-tipahikanihk akami-tipahikanihk
 • הקלט הגייה לe-osami-nikanapoyot e-osami-nikanapoyot
 • הקלט הגייה לtawisihkwahk tawisihkwahk
 • הקלט הגייה לtawi-tipahikanihk tawi-tipahikanihk
 • הקלט הגייה לmisakame-wepahwew akami-tipahikan misakame-wepahwew akami-tipahikan
 • הקלט הגייה לpihtokwahew pihtokwahew
 • הקלט הגייה לosihew osihew
 • הקלט הגייה לkociw kociw
 • הקלט הגייה לnistwaw pihtokwewepahwew nistwaw pihtokwewepahwew
 • הקלט הגייה לnistwaw pihtokwahew nistwaw pihtokwahew
 • הקלט הגייה לnisto c-pihtokwahat nisto c-pihtokwahat
 • הקלט הגייה לonikanohtew onikanohtew
 • הקלט הגייה לonikanapoyow onikanapoyow
 • הקלט הגייה לe-maskamat e-maskamat
 • הקלט הגייה לkakwe-maskacihew kakwe-maskacihew
 • הקלט הגייה לnapakiwanis napakiwanis [Hockey phrase, Puck]
 • הקלט הגייה לokanawikapawiwak okanawikapawiwak
 • הקלט הגייה לotaskanahk ka-metawecik otaskanahk ka-metawecik
 • הקלט הגייה לotahk ka-metawecik otahk ka-metawecik
 • הקלט הגייה לnaway ka-metawecik naway ka-metawecik
 • הקלט הגייה לotawi-metawew otawi-metawew
 • הקלט הגייה לtawayihk ka-metawet tawayihk ka-metawet
 • הקלט הגייה לpeyakwapoyow peyakwapoyow [Hockey phrase]