הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

 • הקלט הגייה לmanitow kisikan pisim manitow kisikan pisim
 • הקלט הגייה לiyikopiwiwipisim iyikopiwiwipisim
 • הקלט הגייה לkaskatinowipisim kaskatinowipisim
 • הקלט הגייה לkisepisim kisepisim
 • הקלט הגייה לmikisowipisim mikisowipisim
 • הקלט הגייה לniskipisim niskipisim
 • הקלט הגייה לayikipisim ayikipisim
 • הקלט הגייה לopiniyawewipisim opiniyawewipisim
 • הקלט הגייה לopaskawewowipisim opaskawewowipisim
 • הקלט הגייה לopaskowipisim opaskowipisim
 • הקלט הגייה לohpahowipisim ohpahowipisim
 • הקלט הגייה לonocihitowipisim onocihitowipisim
 • הקלט הגייה לapahkwaces apahkwaces
 • הקלט הגייה לpahkwâcîs pahkwâcîs
 • הקלט הגייה לiyinimin iyinimin
 • הקלט הגייה לᐃᔨᔨᐧᐊᒡ ᐃᔨᔨᐧᐊᒡ
 • הקלט הגייה לwihtihp wihtihp [brain]
 • הקלט הגייה לwapikwanew wapikwanew
 • הקלט הגייה לwapiti wapiti [first nations word, elk]
 • הקלט הגייה לDene Dene [First Nations, indigenous peoples, Canada, Aboriginal Canada]
 • הקלט הגייה לkisiskâciwanisîpiy kisiskâciwanisîpiy [Saskatchewan]
 • הקלט הגייה לmawimostawew mawimostawew
 • הקלט הגייה לatâhk atâhk [atâhk, star, astronomy]
 • הקלט הגייה לNisichawayasihk Nisichawayasihk
 • הקלט הגייה לKūkŭm Kūkŭm [grandma]
 • הקלט הגייה לWaapiti Waapiti
 • הקלט הגייה לâhâsiw âhâsiw
 • הקלט הגייה לMahikhan Mahikhan
 • הקלט הגייה לcîpayoskana cîpayoskana
 • הקלט הגייה לNikon Nikon [company, Japan, camera maker, Son of Chief]
 • הקלט הגייה לAttawapiskat Attawapiskat
 • הקלט הגייה לNaberkistagon Naberkistagon
 • הקלט הגייה לtêniki têniki
 • הקלט הגייה לAshenee Ashenee
 • הקלט הגייה לninâpêm ninâpêm [my husband, my man, people]
 • הקלט הגייה לnicâhkos nicâhkos
 • הקלט הגייה לmwâc kêkwân mwâc kêkwân [nothing, zero]
 • הקלט הגייה לiiyiyuuayimuwin iiyiyuuayimuwin
 • הקלט הגייה לWemindji Wemindji
 • הקלט הגייה לouchimaw ouchimaw
 • הקלט הגייה לiyiyuuschii iyiyuuschii
 • הקלט הגייה לischii ischii
 • הקלט הגייה לiyiyuu iyiyuu