הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

Words

 • הקלט הגייה לzaggoom zaggoom
 • הקלט הגייה לzaharu zaharu
 • הקלט הגייה לzaithooni zaithooni
 • הקלט הגייה לzaithooni gas zaithooni gas
 • הקלט הגייה לzakham zakham
 • הקלט הגייה לzamaan zamaan
 • הקלט הגייה לzamaanee zamaanee
 • הקלט הגייה לzamaanvee zamaanvee
 • הקלט הגייה לzanjabeel zanjabeel
 • הקלט הגייה לzaraafaa zaraafaa
 • הקלט הגייה לzeenaiytherikurun zeenaiytherikurun
 • הקלט הגייה לzibu zibu
 • הקלט הגייה לzikuru zikuru
 • הקלט הגייה לzimmaa zimmaa
 • הקלט הגייה לzimmaadhaaru zimmaadhaaru
 • הקלט הגייה לziney ziney
 • הקלט הגייה לziraa-aa ziraa-aa
 • הקלט הגייה לziraa-athu ziraa-athu
 • הקלט הגייה לziyaaraiy ziyaaraiy
 • הקלט הגייה לziyaaraiykurun ziyaaraiykurun
 • הקלט הגייה לzuhulu zuhulu
 • הקלט הגייה לzuhurathu zuhurathu
 • הקלט הגייה לzumurradhu zumurradhu
 • הקלט הגייה לzuvaabukurun zuvaabukurun
 • הקלט הגייה לzuvaan zuvaan
 • הקלט הגייה לzuvaanaa zuvaanaa
 • הקלט הגייה לzuvaanun zuvaanun
 • הקלט הגייה לzuvaari zuvaari
 • הקלט הגייה לShukriyyaa Shukriyyaa
 • הקלט הגייה לދިވެހ ދިވެހ [language name]
 • הקלט הגייה לge ge [General Electric, ticker, alfabeto, svenska verb]
 • הקלט הגייה לfaru faru
 • הקלט הגייה לbefalu befalu
 • הקלט הגייה לdon miha don miha
 • הקלט הגייה לmadirige madirige [mosquito net]
 • הקלט הגייה לhunani hunani
 • הקלט הגייה לkuda kuda [horse, Animal]
 • הקלט הגייה לmihaaru mihaaru
 • הקלט הגייה לnama nama [languages, Sprachen, Nama Bahasa Melayu Malay, noun, maqaa, nyelv, language, to us, name, unpasteurized sake]
 • הקלט הגייה לnang nang [Lupang hinirang, Philippine national anthem]
 • הקלט הגייה לkani kani [animals, Japanese name for crab, Animal, names]
 • הקלט הגייה לetere etere [sostantivo]
 • הקלט הגייה לberufarai berufarai
 • הקלט הגייה לgifili gifili
 • הקלט הגייה לDani Dani [names, Þjóðerni (no), nationalities (nouns), noun, nafnorð, þjóðerni, nationality, name, names in Hungarian, nombres de personas, first names, first name]
 • הקלט הגייה לheo heo [pig, Pork]
 • הקלט הגייה לma ma [abbreviation, Mother, Scrabble words, white]
 • הקלט הגייה לEna Ena [female names, Skånska, Skåne, Scanian, Scania, there, soul, names, noms, noms propis, he]
 • הקלט הגייה לmina mina [female name, Cantanti, rzeczownik, noun, ~ przeciwczołgowa, kwaśna mina, anti tank mine, (exhibit) a long face/sour expression, she, names]
 • הקלט הגייה לkale kale [food, vegetables]

Phrases

 • הקלט הגייה לAs salam alai kum As salam alai kum [Other]