הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

Words

 • הקלט הגייה לیورت یورت
 • הקלט הגייה לبروندن بروندن
 • הקלט הגייה לتعداری تعداری
 • הקלט הגייה לمحترمتان محترمتان
 • הקלט הגייה לچید چید
 • הקלט הגייה לسزیدن سزیدن
 • הקלט הגייה לکردنتون کردنتون
 • הקלט הגייה לتوریستی توریستی
 • הקלט הגייה לآنیم آنیم
 • הקלט הגייה לصیادمنش صیادمنش
 • הקלט הגייה לاحظه احظه
 • הקלט הגייה לبخندی بخندی
 • הקלט הגייה לرسانی رسانی
 • הקלט הגייה לباکری باکری
 • הקלט הגייה לچیا چیا [mountain]
 • הקלט הגייה לچیزاییه چیزاییه
 • הקלט הגייה לصباره صباره
 • הקלט הגייה לصباوت صباوت
 • הקלט הגייה לمژده نیکو مژده نیکو
 • הקלט הגייה לگندانه گندانه
 • הקלט הגייה לخروسه خروسه
 • הקלט הגייה לهنگفتیدن هنگفتیدن
 • הקלט הגייה לفشانش فشانش
 • הקלט הגייה לسهمگینی سهمگینی
 • הקלט הגייה לمیای میای
 • הקלט הגייה לخدم خدم [خ]
 • הקלט הגייה לازرا پاوند ازرا پاوند
 • הקלט הגייה לمهماشو مهماشو
 • הקלט הגייה לرازت رازت
 • הקלט הגייה לمیخچه میخچه
 • הקלט הגייה לبزارم بزارم
 • הקלט הגייה לمبایل مبایل
 • הקלט הגייה לسپارشگاه سپارشگاه
 • הקלט הגייה לسپارش سپارش
 • הקלט הגייה לمزدبگیر مزدبگیر
 • הקלט הגייה לابرتفتکش ابرتفتکش
 • הקלט הגייה לزشته زشته
 • הקלט הגייה לبنويس بنويس
 • הקלט הגייה לرویاهای رویاهای
 • הקלט הגייה לلبت لبت
 • הקלט הגייה לتنت تنت
 • הקלט הגייה לرزولوشن رزولوشن
 • הקלט הגייה לورشکستن ورشکستن
 • הקלט הגייה לمیزیزد میزیزد
 • הקלט הגייה לابرویش ابرویش
 • הקלט הגייה לتخدیر تخدیر
 • הקלט הגייה לکابردی کابردی
 • הקלט הגייה לویدئو آموزشی ویدئو آموزشی
 • הקלט הגייה לپشیز پشیز
 • הקלט הגייה לمیعانات گازی میعانات گازی

Phrases

 • הקלט הגייה לمذعن مذعن [Everyday Phrases]
 • הקלט הגייה לتشفی خاطر تشفی خاطر [Everyday Phrases]
 • הקלט הגייה לتراود تراود [Other]
 • הקלט הגייה לدر صورت مقتضی در صورت مقتضی [Other]
 • הקלט הגייה לتراوایی تراوایی [Other]
 • הקלט הגייה לپنینی پنینی [Other]
 • הקלט הגייה לمس مري، من از تو تشكر كنم مس مري، من از تو تشكر كنم [Other]
 • הקלט הגייה לمهرالسنه مهرالسنه [Proverbs & Sayings]
 • הקלט הגייה לحیازت مباحات حیازت مباحات [Banking Phrases]
 • הקלט הגייה לتنالگان تنالگان [Other]
 • הקלט הגייה לnikan nikan [Other]
 • הקלט הגייה לکوئیتز کوئیتز [Other]
 • הקלט הגייה לپسیکانالیزم پسیکانالیزم [Other]
 • הקלט הגייה לAbdolnaser Abdolnaser [Title]
 • הקלט הגייה לپاینکن پاینکن [Directions & Location]
 • הקלט הגייה לهجویری هجویری [Title]
 • הקלט הגייה לمرتهن مرتهن [Scientific/Medical terms]
 • הקלט הגייה לکامپالا کامپالا [Directions & Location]
 • הקלט הגייה לماللهند ماللهند [Other]
 • הקלט הגייה לهزمونی هزمونی [Other]
 • הקלט הגייה לسمحاق سمحاق [Other]
 • הקלט הגייה לاویسا اویسا [Other]
 • הקלט הגייה לلنیارد لنیارد [Other]
 • הקלט הגייה לموجد حق موجد حق [Scientific/Medical terms]
 • הקלט הגייה ל آنان مامور به رساندن پیام‌های الله متعا  آنان مامور به رساندن پیام‌های الله متعا [Other]
 • הקלט הגייה לپوستیں بہر دے امد نے بہار پوستیں بہر دے امد نے بہار [Other]
 • הקלט הגייה לخلوت از اغیار نے زیار خلوت از اغیار نے زیار [Other]
 • הקלט הגייה לزا ہر جندل گماں بر دند عود زا ہر جندل گماں بر دند عود [Other]
 • הקלט הגייה לہر ہلاک امت پشیں کہ بود ہر ہلاک امت پشیں کہ بود [Other]
 • הקלט הגייה לدید آں باشد کہ دید دوست است دید آں باشد کہ دید دوست است [Other]
 • הקלט הגייה לباطنش امد محیط ہفت چرخ باطنش امد محیط ہفت چرخ [Other]
 • הקלט הגייה לظاہرش را پشہء ارد بچرخ ظاہرش را پشہء ارد بچرخ [Other]
 • הקלט הגייה לدست ہر نااہل بیماری کند دست ہر نااہل بیماری کند [Other]
 • הקלט הגייה לنمک رو زخم پاشیدن نمک رو زخم پاشیدن [Proverbs & Sayings]
 • הקלט הגייה לاو مثل وروره جادو است او مثل وروره جادو است [Everyday Phrases]