הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

Words

 • הקלט הגייה לMadhuhaas Gottimukkala Madhuhaas Gottimukkala
 • הקלט הגייה לRepovesi Repovesi [kansallispuisto, National Park]
 • הקלט הגייה לpesunkestävä pesunkestävä
 • הקלט הגייה לlaulattaa laulattaa [verbit]
 • הקלט הגייה לsisuspunos sisuspunos
 • הקלט הגייה לKostiainen Kostiainen
 • הקלט הגייה לvanhempainvapaa vanhempainvapaa
 • הקלט הגייה לPannonia Pannonia [Pannonia]
 • הקלט הגייה לristikuulustelujen ristikuulustelujen
 • הקלט הגייה לillallistanssiaisissa illallistanssiaisissa
 • הקלט הגייה לSebastian Fagerlund Sebastian Fagerlund [Finland, composer]
 • הקלט הגייה לairedalenterrieri airedalenterrieri
 • הקלט הגייה לaineenvaihdunta aineenvaihdunta
 • הקלט הגייה לaikuislukio aikuislukio
 • הקלט הגייה לaikuisopisto aikuisopisto
 • הקלט הגייה לiltalukio iltalukio
 • הקלט הגייה לaikaerorasitus aikaerorasitus
 • הקלט הגייה לJuhani Aho Juhani Aho [writers]
 • הקלט הגייה לepätyypillinen epätyypillinen
 • הקלט הגייה לahmintahäiriö ahmintahäiriö
 • הקלט הגייה לbulimia bulimia [eating disorders, illnesses, enfermedades]
 • הקלט הגייה לanoreksia anoreksia
 • הקלט הגייה לlaihuushäiriö laihuushäiriö
 • הקלט הגייה לahmimishäiriö ahmimishäiriö
 • הקלט הגייה לahkio ahkio
 • הקלט הגייה לneuroosi neuroosi
 • הקלט הגייה לahdistuneisuushäiriö ahdistuneisuushäiriö
 • הקלט הגייה לahdistunut ahdistunut
 • הקלט הגייה לahdistuneisuus ahdistuneisuus
 • הקלט הגייה לagility agility [noun]
 • הקלט הגייה לympäristötiede ympäristötiede
 • הקלט הגייה לkilta kilta
 • הקלט הגייה לfolkloristiikka folkloristiikka
 • הקלט הגייה לepidemiologia epidemiologia [sostantivo femminile, sostantivo, noun, medicine]
 • הקלט הגייה לestetiikka estetiikka
 • הקלט הגייה לreagenssi reagenssi
 • הקלט הגייה לafta afta [disease, medicine]
 • הקלט הגייה לadsukipapu adsukipapu [food (Finnish)]
 • הקלט הגייה לhelluntailaisuus helluntailaisuus
 • הקלט הגייה לadventismi adventismi
 • הקלט הגייה לadoptioperhe adoptioperhe
 • הקלט הגייה לadoptio adoptio
 • הקלט הגייה לabsoluuttinen nollapiste absoluuttinen nollapiste
 • הקלט הגייה לabsoluuttinen absoluuttinen
 • הקלט הגייה לaboriginaali aboriginaali
 • הקלט הגייה לpaapuuri paapuuri
 • הקלט הגייה לtyyrpuuri tyyrpuuri
 • הקלט הגייה לkunnianimi kunnianimi
 • הקלט הגייה לapotti apotti
 • הקלט הגייה לigumenia igumenia

Phrases

 • הקלט הגייה לerottaa jyvät akanoista erottaa jyvät akanoista [Other]