הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

Words

 • הקלט הגייה לAldgillis Aldgillis
 • הקלט הגייה לHettinga Hettinga [Frisian name]
 • הקלט הגייה לFigebeam Figebeam [fig tree]
 • הקלט הגייה לaigburth aigburth [place, places]
 • הקלט הגייה לjiskefet jiskefet
 • הקלט הגייה לFryk Fryk
 • הקלט הגייה לpar par [noun, Latvian prepositions, Accusative case, rzeczownik, członek Izby Lordów, parlament, Wielka Brytania, per, preposizione, by]
 • הקלט הגייה לby by [aby, in order to, so as to, see <wasze>, Scrabble words]
 • הקלט הגייה לbaan baan
 • הקלט הגייה לMaat Maat [noun, nautical, Officer, army rank, zelfstandig naamwoord]
 • הקלט הגייה לnút nút
 • הקלט הגייה לree ree [noun, seafaring term, roe-deer]
 • הקלט הגייה לdraaf draaf
 • הקלט הגייה לfee fee [noun, Oxford 3000]
 • הקלט הגייה לmien mien [music, Mi (pl.)]
 • הקלט הגייה לyt yt
 • הקלט הגייה לnim nim [zaimek, odmiana zaimków, he, HIM, za ~, behind him, z ~. with him, see <przecież>, see <wydawać się>]
 • הקלט הגייה לper per [kalbos dalis: prielinksnis, kalbos dalis: dalelytė]
 • הקלט הגייה לaap aap [mammals, animals, German noun, staysail, water, Animal, 粵語拼音, 粵語拼音韵母, 粤语拼音, 粤语拼音韵母, Cantonese Chinese Romanization(Jyutping), Jyutping finals]
 • הקלט הגייה לraam raam [chemical element, noun, window]
 • הקלט הגייה לmaar maar [zelfstandig naamwoord, bijwoord]
 • הקלט הגייה לmis mis [nom, month, chemical element, bijvoeglijk naamwoord]
 • הקלט הגייה לmes mes
 • הקלט הגייה לsmoarge smoarge
 • הקלט הגייה לteannen teannen
 • הקלט הגייה לstiennen stiennen
 • הקלט הגייה לsilen silen [creature, Greek mythology]
 • הקלט הגייה לstêden stêden
 • הקלט הגייה לlaitsje laitsje
 • הקלט הגייה לtoars toars
 • הקלט הגייה לopljeppenens opljeppenens
 • הקלט הגייה לleffens leffens
 • הקלט הגייה לlilkens lilkens
 • הקלט הגייה לkostúm kostúm
 • הקלט הגייה לfjouwertûzen fjouwertûzen
 • הקלט הגייה לsântûzen sântûzen
 • הקלט הגייה לseistûzen seistûzen
 • הקלט הגייה לachttûzen achttûzen
 • הקלט הגייה לstêf stêf
 • הקלט הגייה לmûs mûs
 • הקלט הגייה לrêch rêch
 • הקלט הגייה לrôt rôt [langage familier]
 • הקלט הגייה לFinzen Finzen [names]
 • הקלט הגייה לheard heard [verb past tense]
 • הקלט הגייה לbeheart beheart
 • הקלט הגייה לflammen flammen [verb]
 • הקלט הגייה לmilitêr militêr
 • הקלט הגייה לdûmny dûmny
 • הקלט הגייה לienfâldich ienfâldich
 • הקלט הגייה לweagen weagen

Phrases