הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

 • הקלט הגייה לCócra Cócra
 • הקלט הגייה לceaist ceaist
 • הקלט הגייה לfaeilí faeilí
 • הקלט הגייה לRáith na Ríogh Ráith na Ríogh [Hill of Tara, County Meath, Neolithic, history]
 • הקלט הגייה לsicíní sicíní
 • הקלט הגייה לghlacfair ghlacfair
 • הקלט הגייה לchuachadh chuachadh
 • הקלט הגייה לtógadh tógadh
 • הקלט הגייה לtnáitheadh tnáitheadh
 • הקלט הגייה לar chuireadh ar chuireadh
 • הקלט הגייה לtagadh tagadh
 • הקלט הגייה לdriogadh driogadh
 • הקלט הגייה לa chuireadh a chuireadh
 • הקלט הגייה לchuireadh chuireadh
 • הקלט הגייה לthógadh thógadh
 • הקלט הגייה לdháileadh dháileadh
 • הקלט הגייה לndéanfadh ndéanfadh
 • הקלט הגייה לghearradh ghearradh
 • הקלט הגייה לbhriseadh bhriseadh
 • הקלט הגייה לféachadh féachadh
 • הקלט הגייה לtugadh tugadh
 • הקלט הגייה לchailleadh chailleadh
 • הקלט הגייה לghlanadh ghlanadh
 • הקלט הגייה לchroitheadh chroitheadh
 • הקלט הגייה לbéiceadh béiceadh
 • הקלט הגייה לbhuaileadh bhuaileadh
 • הקלט הגייה לsheinneadh sheinneadh
 • הקלט הגייה לseinneadh seinneadh
 • הקלט הגייה לdhíoladh sí dhíoladh sí
 • הקלט הגייה לdhíoladh dhíoladh
 • הקלט הגייה לcuaigh cuaigh
 • הקלט הגייה לmúsclaíodh músclaíodh
 • הקלט הגייה לosclaíodh osclaíodh
 • הקלט הגייה לd'athraíodh d'athraíodh
 • הקלט הגייה לmaraíodh maraíodh
 • הקלט הגייה לLabhraíodh Labhraíodh [passive, past tense]
 • הקלט הגייה לthuigfí thuigfí
 • הקלט הגייה לchloisfidh chloisfidh [clois]
 • הקלט הגייה לléifimid léifimid [Irish]
 • הקלט הגייה לd'imreofaí d'imreofaí
 • הקלט הגייה לDheineadar Dheineadar
 • הקלט הגייה לbeadh beadh
 • הקלט הגייה לcaithigí caithigí [caith conjugation]
 • הקלט הגייה לgo gcaithe go gcaithe [caith conjugation]
 • הקלט הגייה לa chaithfidh a chaithfidh [caith conjugation]
 • הקלט הגייה לchatí chatí [caith conjugation]
 • הקלט הגייה לa chaitheadh a chaitheadh [caith conjugation]
 • הקלט הגייה לchaithidís chaithidís [caith conjugation]
 • הקלט הגייה לchaitheadh sé chaitheadh sé [caith conjugation]
 • הקלט הגייה לchaiteá chaiteá [caith conjugation]