הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

 • הקלט הגייה לبنامٚ می پئر و مأر بنامٚ می پئر و مأر
 • הקלט הגייה לpog nmo thoin pog nmo thoin [Irish]
 • הקלט הגייה לهلوچین هلوچین
 • הקלט הגייה לالجاقبا الجاقبا [الجاقبا]
 • הקלט הגייה לembora embora
 • הקלט הגייה לbacchiad bacchiad
 • הקלט הגייה לکتام کتام [کتام]
 • הקלט הגייה לگیشبد گیشبد
 • הקלט הגייה לgilaki gilaki
 • הקלט הגייה לlüc lüc
 • הקלט הגייה לbadfila badfila
 • הקלט הגייה לkөrc kөrc
 • הקלט הגייה לCăf Căf
 • הקלט הגייה לCăk Căk
 • הקלט הגייה לDөl'äzөn Dөl'äzөn
 • הקלט הגייה לTөk'ädөn Tөk'ädөn
 • הקלט הגייה לDim'ädөn Dim'ädөn
 • הקלט הגייה לXoš'ädөn Xoš'ädөn
 • הקלט הגייה לDөkөtөn Dөkөtөn
 • הקלט הגייה לKөtөn Kөtөn
 • הקלט הגייה לLäbar Läbar
 • הקלט הגייה לMuccө Muccө
 • הקלט הגייה לFoduštөn Foduštөn
 • הקלט הגייה לLuccө Luccө
 • הקלט הגייה לFuštөn Fuštөn
 • הקלט הגייה לVäkөtөn Väkөtөn
 • הקלט הגייה לVakөtөn Vakөtөn
 • הקלט הגייה לVosusөn Vosusөn
 • הקלט הגייה לMăsu Măsu
 • הקלט הגייה לmurju murju
 • הקלט הגייה לMilöm Milöm
 • הקלט הגייה לMiröm Miröm
 • הקלט הגייה לKөrä Kөrä
 • הקלט הגייה לKä
 • הקלט הגייה לKөlä'i Kөlä'i
 • הקלט הגייה לKatөk Katөk
 • הקלט הגייה לKiš Kiš
 • הקלט הגייה לKөnduj Kөnduj
 • הקלט הגייה לKăs Kăs
 • הקלט הגייה לKäpiš Käpiš
 • הקלט הגייה לjif jif [food]
 • הקלט הגייה לKөtir Kөtir
 • הקלט הגייה לJurof Jurof
 • הקלט הגייה לJălөstөn Jălөstөn
 • הקלט הגייה לXurum Xurum
 • הקלט הגייה לJinjirë Jinjirë
 • הקלט הגייה לXurtăv Xurtăv
 • הקלט הגייה לXurxos Xurxos
 • הקלט הגייה לXăxur Xăxur
 • הקלט הגייה לXăl Jön Xăl Jön