הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

Words

 • הקלט הגייה לtendyry tendyry
 • הקלט הגייה לkutuha kutuha
 • הקלט הגייה לcahque cahque
 • הקלט הגייה לMitãkaria'y Mitãkaria'y
 • הקלט הגייה לñaguata ñaguata
 • הקלט הגייה לndepjapoi ndepjapoi
 • הקלט הגייה לsombrero sombrero [hats, spanish, loanword]
 • הקלט הגייה לTuykia Tuykia
 • הקלט הגייה לAlemáña Alemáña
 • הקלט הגייה לVienã Vienã
 • הקלט הגייה לVangyladẽ Vangyladẽ
 • הקלט הגייה לáravegui áravegui
 • הקלט הגייה לavano'õ avano'õ
 • הקלט הגייה לKirigitã Kirigitã
 • הקלט הגייה לtetãvore tetãvore
 • הקלט הגייה לitávarusu itávarusu
 • הקלט הגייה לEpáña Epáña
 • הקלט הגייה לPoytugágui Poytugágui
 • הקלט הגייה לkafe kafe [coffee, noun, café]
 • הקלט הגייה לaráviga aráviga
 • הקלט הגייה לaravekuéra aravekuéra
 • הקלט הגייה לñemboguére ñemboguére
 • הקלט הגייה לmachu machu
 • הקלט הגייה לchae chae
 • הקלט הגייה לavevo avevo
 • הקלט הגייה לchamígo chamígo
 • הקלט הגייה לajapajeréi ajapajeréi
 • הקלט הגייה לeikéna eikéna
 • הקלט הגייה לEike Eike [Germany Name, first name]
 • הקלט הגייה לjapirona japirona
 • הקלט הגייה לjapiro japiro
 • הקלט הגייה לañamechu añamechu
 • הקלט הגייה לAnge Ange [anatomy in Mapudungun]
 • הקלט הגייה לapo apo [wild animals]
 • הקלט הגייה לapepu apepu [frutas]
 • הקלט הגייה לápe ápe
 • הקלט הגייה לañetete añetete
 • הקלט הגייה לañarako añarako
 • הקלט הגייה לaño año [years]
 • הקלט הגייה לamambái amambái [plantas]
 • הקלט הגייה לupéva upéva
 • הקלט הגייה לpéa péa
 • הקלט הגייה לamóa amóa
 • הקלט הגייה לambere ambere [Reptil, animales]
 • הקלט הגייה לhose hose [noun, pipe, pants, tube]
 • הקלט הגייה לHose'i Hose'i
 • הקלט הגייה לsele sele [animals, acequia, fiumi]
 • הקלט הגייה לKalo Kalo [moons, astronomy, names]
 • הקלט הגייה לamanose amanose
 • הקלט הגייה לambuéva ambuéva

Phrases

 • הקלט הגייה לNde rerrespeta nde rupe Nde rerrespeta nde rupe [Other]
 • הקלט הגייה לNde tavy Nde tavy [Swear words & Insults]