הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

Words

 • הקלט הגייה לLus y Vaaish Lus y Vaaish [belladonna]
 • הקלט הגייה לpoodyr poodyr
 • הקלט הגייה לdiddee diddee
 • הקלט הגייה לgraihagh graihagh
 • הקלט הגייה לchirkey chirkey
 • הקלט הגייה לscaant scaant
 • הקלט הגייה לgaaigit gaaigit
 • הקלט הגייה לirreeagh irreeagh
 • הקלט הגייה לflooyr flooyr
 • הקלט הגייה לoohyn oohyn [eggs]
 • הקלט הגייה לanvroie anvroie [food, soup]
 • הקלט הגייה לcug cug [food, breast milk]
 • הקלט הגייה לmeinn chorkey meinn chorkey [porridge oats, porridge]
 • הקלט הגייה לoarn oarn [barley]
 • הקלט הגייה לCorran Buigh Corran Buigh [fruit, banana]
 • הקלט הגייה לCoraagh Coraagh
 • הקלט הגייה לChooilley Chooilley
 • הקלט הגייה לsideyr sideyr
 • הקלט הגייה לdoo doo
 • הקלט הגייה לcheu-mooie cheu-mooie
 • הקלט הגייה לchebbal chebbal
 • הקלט הגייה לchaglym chaglym
 • הקלט הגייה לcassaghtee cassaghtee
 • הקלט הגייה לas as [adverb, глагол 2 лица, british accent, Catalan beer, cervesa catalana, beer, cervesa, word]
 • הקלט הגייה לthie bee thie bee
 • הקלט הגייה לclaare bee claare bee
 • הקלט הגייה לbane bane
 • הקלט הגייה לmean y valley mean y valley
 • הקלט הגייה לbaarey baarey
 • הקלט הגייה לbaarail baarail
 • הקלט הגייה לTa Gaelg eck. Ta Gaelg eck.
 • הקלט הגייה לTa Gaelg echey. Ta Gaelg echey.
 • הקלט הגייה לTa Gaelg ain. Ta Gaelg ain.
 • הקלט הגייה לWhooinney Whooinney
 • הקלט הגייה לT'ad gee ooyllyn. T'ad gee ooyllyn.
 • הקלט הגייה לCastletown Castletown
 • הקלט הגייה לPort Erin Port Erin
 • הקלט הגייה לjargym jargym
 • הקלט הגייה לY Ghailck Y Ghailck
 • הקלט הגייה לY Ghaelg Y Ghaelg
 • הקלט הגייה לCaghlaa obbyr aash. Caghlaa obbyr aash.
 • הקלט הגייה לben vraarey ben vraarey
 • הקלט הגייה לshuyr 'sy leigh shuyr 'sy leigh
 • הקלט הגייה לbraar keeilley braar keeilley
 • הקלט הגייה לbraar 'sy leigh braar 'sy leigh
 • הקלט הגייה לmoir 'sy leigh moir 'sy leigh
 • הקלט הגייה לayr 'sy leigh ayr 'sy leigh
 • הקלט הגייה לshenn naunt shenn naunt
 • הקלט הגייה לshenn naim shenn naim
 • הקלט הגייה לshenn warree shenn warree

Phrases