הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

Words

 • הקלט הגייה לopskrbiti opskrbiti
 • הקלט הגייה לMarkić Markić [surname]
 • הקלט הגייה לErnest Dubac Ernest Dubac
 • הקלט הגייה לAutobusse Autobusse [tansport, vehi]
 • הקלט הגייה לAzić Azić [surname]
 • הקלט הגייה לkrapje krapje
 • הקלט הגייה לbrokol brokol
 • הקלט הגייה לprokelj prokelj
 • הקלט הגייה לurme urme [Celle di San Vito]
 • הקלט הגייה לpazuho pazuho
 • הקלט הגייה לodaja odaja
 • הקלט הגייה לOrlić Orlić [surname]
 • הקלט הגייה לKamačić Kamačić [surname]
 • הקלט הגייה לkrompirom krompirom
 • הקלט הגייה לnaruče naruče
 • הקלט הגייה לpuniti puniti
 • הקלט הגייה לodolim odolim
 • הקלט הגייה לhranim hranim
 • הקלט הגייה לposkupjeti poskupjeti
 • הקלט הגייה לRisika Risika [krk]
 • הקלט הגייה לpad pad
 • הקלט הגייה לtrpeti trpeti
 • הקלט הגייה לsviašiti sviašiti
 • הקלט הגייה לmarinovic marinovic
 • הקלט הגייה לUliks Fehmiu Uliks Fehmiu
 • הקלט הגייה לMektić Mektić [surname]
 • הקלט הגייה לštedim štedim
 • הקלט הגייה לštedjeti štedjeti
 • הקלט הגייה לbezbožnik bezbožnik
 • הקלט הגייה לstanarina stanarina
 • הקלט הגייה לpodsvjestan podsvjestan
 • הקלט הגייה לotkako otkako
 • הקלט הגייה לrazuman razuman
 • הקלט הגייה לuzajaman uzajaman
 • הקלט הגייה לpokućstvo pokućstvo
 • הקלט הגייה לdrim drim [river]
 • הקלט הגייה לposjetim posjetim
 • הקלט הגייה לnazadovati nazadovati
 • הקלט הגייה לogovarati ogovarati
 • הקלט הגייה לnagovoriti nagovoriti
 • הקלט הגייה לmiliji miliji
 • הקלט הגייה לgladniji gladniji
 • הקלט הגייה לlošiji lošiji
 • הקלט הגייה לzdraviji zdraviji
 • הקלט הגייה לčistiji čistiji
 • הקלט הגייה לsporiji sporiji
 • הקלט הגייה לnoviji noviji
 • הקלט הגייה לstariji stariji
 • הקלט הגייה לtanji tanji
 • הקלט הגייה לslađi slađi

Phrases

 • הקלט הגייה לSmeta mi djeca. Smeta mi djeca. [Other]
 • הקלט הגייה לosjećati godine osjećati godine [Other]
 • הקלט הגייה לbiti odgovaran za biti odgovaran za [Other]
 • הקלט הגייה לigrati se sa igrati se sa [Other]
 • הקלט הגייה לnavijati za navijati za [Other]
 • הקלט הגייה לzimski sportovi zimski sportovi [Other]
 • הקלט הגייה לskok u dalj skok u dalj [Other]
 • הקלט הגייה לborilački sportovi borilački sportovi [Other]
 • הקלט הגייה לmomčadski sport momčadski sport [Other]
 • הקלט הגייה לpojedinačni sport pojedinačni sport [Other]
 • הקלט הגייה לu to doba u to doba [Other]
 • הקלט הגייה לprema nekim podacima prema nekim podacima [Other]
 • הקלט הגייה לodrživi razvoj održivi razvoj [Other]
 • הקלט הגייה לulagati vrijeme i energiju u ulagati vrijeme i energiju u [Other]
 • הקלט הגייה לgladan kao vuk gladan kao vuk [Other]
 • הקלט הגייה לMogla bih pojesti vola pečenog. Mogla bih pojesti vola pečenog. [Other]
 • הקלט הגייה לbiti luk i voda za nekoga biti luk i voda za nekoga [Other]
 • הקלט הגייה לbiti kuhan i pečen s nekim biti kuhan i pečen s nekim [Other]
 • הקלט הגייה לpeći pod pekom peći pod pekom [Other]
 • הקלט הגייה לpeći ispod peke peći ispod peke [Other]
 • הקלט הגייה לokretati na ražnju okretati na ražnju [Other]
 • הקלט הגייה לkuhati na pari kuhati na pari [Other]
 • הקלט הגייה לići na dijetu ići na dijetu [Other]
 • הקלט הגייה לbiti na dijeti biti na dijeti [Other]
 • הקלט הגייה לglavni obrok glavni obrok [Other]
 • הקלט הגייה לmasti sastojak masti sastojak [Other]
 • הקלט הגייה לuravnotežena prehrana uravnotežena prehrana [Other]
 • הקלט הגייה לraznovrsna prehrana raznovrsna prehrana [Other]
 • הקלט הגייה לvegetarijanska prehrana vegetarijanska prehrana [Other]
 • הקלט הגייה לsirova hrana sirova hrana [Other]
 • הקלט הגייה לbrza hrana brza hrana [Other]
 • הקלט הגייה לsmrznuta hrana smrznuta hrana [Other]
 • הקלט הגייה לkonzervirana hrana konzervirana hrana [Other]
 • הקלט הגייה לJasno kao pekmez Jasno kao pekmez [Other]
 • הקלט הגייה לvrijeme teče vrijeme teče [Other]
 • הקלט הגייה לbiti u gostima biti u gostima [Other]
 • הקלט הגייה לopuštajući odmor opuštajući odmor [Other]
 • הקלט הגייה לNisam baš oduševljen time. Nisam baš oduševljen time. [Other]
 • הקלט הגייה לOn nije baš najbistriji. On nije baš najbistriji. [Other]
 • הקלט הגייה לosobe s posebnim potrebama osobe s posebnim potrebama [Other]
 • הקלט הגייה לosobe sa zdravstvenim problemima osobe sa zdravstvenim problemima [Other]
 • הקלט הגייה לsasvim nepouzdan sasvim nepouzdan [Other]
 • הקלט הגייה לpotpuno lud potpuno lud [Other]
 • הקלט הגייה לšto brže što brže [Other]
 • הקלט הגייה לšto zdraviji što zdraviji [Other]
 • הקלט הגייה לići u posjet ići u posjet [Other]
 • הקלט הגייה לjedanput ili dvaput jedanput ili dvaput [Other]
 • הקלט הגייה לVidiš li moju sestru? Vidiš li moju sestru? [Other]
 • הקלט הגייה לintegralni kruh integralni kruh [Other]
 • הקלט הגייה לmasna hrana masna hrana [Other]