הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

 • הקלט הגייה לфӏыкӏэ зыухьэ фӏыкӏэ зыухьэ
 • הקלט הגייה לшэнт-ӏэнэ шэнт-ӏэнэ
 • הקלט הגייה לуэсылӏ ящӏ уэсылӏ ящӏ
 • הקלט הגייה לкъэзэр къэзэр
 • הקלט הגייה לгъэбэтэн гъэбэтэн
 • הקלט הגייה לзыхузэгъэпэщ зыхузэгъэпэщ
 • הקלט הגייה לзыхузэгъэпэщын зыхузэгъэпэщын
 • הקלט הגייה לхузэгъэпэщын хузэгъэпэщын
 • הקלט הגייה לабыхэм я цӏэхэр пщӏэрэ? абыхэм я цӏэхэр пщӏэрэ?
 • הקלט הגייה לӏэпхъуэ зэпытт ӏэпхъуэ зэпытт
 • הקלט הגייה לхыфӏэдзапӏэ хыфӏэдзапӏэ
 • הקלט הגייה לхыфӏэдзапхъэ хыфӏэдзапхъэ
 • הקלט הגייה לщӏэдзыпхъэ щӏэдзыпхъэ
 • הקלט הגייה לхьэжыгъэ ухуэнщӏын хьэжыгъэ ухуэнщӏын
 • הקלט הגייה לухуэнщӏын ухуэнщӏын
 • הקלט הגייה לцӏыхубз дахэ дыдэ цӏыхубз дахэ дыдэ
 • הקלט הגייה לулъиигъэ улъиигъэ
 • הקלט הגייה לящхьопэ ящхьопэ
 • הקלט הגייה לщхьэпэн щхьэпэн
 • הקלט הגייה לнакӏэ хуэщӏын накӏэ хуэщӏын
 • הקלט הגייה לзэдаӏуэ тхылъ зэдаӏуэ тхылъ
 • הקלט הגייה לзэгъэпэща зэгъэпэща
 • הקלט הגייה לшэдыбжь пшынэ шэдыбжь пшынэ
 • הקלט הגייה לсилӏ силӏ
 • הקלט הגייה לТхьэ, сымыщӏэ. Тхьэ, сымыщӏэ.
 • הקלט הגייה לА си нану, моу къакӏуэ! А си нану, моу къакӏуэ!
 • הקלט הגייה לкъуенцӏ къуенцӏ
 • הקלט הגייה לкъуенару къуенару
 • הקלט הגייה לзыухьын зыухьын
 • הקלט הגייה לзыутхыпщӏын зыутхыпщӏын
 • הקלט הגייה לзыуфэбгъун зыуфэбгъун
 • הקלט הגייה לзыуфэн зыуфэн
 • הקלט הגייה לзыунэгъуэджын зыунэгъуэджын
 • הקלט הגייה לзыутхын зыутхын
 • הקלט הגייה לзыукъэбзын зыукъэбзын
 • הקלט הגייה לзыумысын зыумысын
 • הקלט הגייה לзыулъэпцӏын зыулъэпцӏын
 • הקלט הגייה לзыукъуэншын зыукъуэншын
 • הקלט הגייה לзыукъэбзыжын зыукъэбзыжын
 • הקלט הגייה לзыуикӏ зыуикӏ
 • הקלט הגייה לзыукӏыжын зыукӏыжын
 • הקלט הגייה לзыукъуэдиин зыукъуэдиин
 • הקלט הגייה לзыузэщӏыныгъэ зыузэщӏыныгъэ
 • הקלט הגייה לзыуи зыуи
 • הקלט הגייה לзыузэдын зыузэдын
 • הקלט הגייה לзыузэщӏын зыузэщӏын
 • הקלט הגייה לзыужьыныгъэ зыужьыныгъэ
 • הקלט הגייה לзыужьыгъуэ зыужьыгъуэ
 • הקלט הגייה לзыужьыкӏэ зыужьыкӏэ
 • הקלט הגייה לзыудыныхьын зыудыныхьын