הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

 • הקלט הגייה לZaepert Zaepert [area in Luxembourg]
 • הקלט הגייה לYogien Yogien
 • הקלט הגייה לyogi yogi
 • הקלט הגייה לYogascoursen Yogascoursen
 • הקלט הגייה לYogascours Yogascours
 • הקלט הגייה לwürzeger würzeger
 • הקלט הגייה לwürzegen würzegen
 • הקלט הגייה לwürzegem würzegem
 • הקלט הגייה לwürzegt würzegt
 • הקלט הגייה לwürzeg würzeg
 • הקלט הגייה לWürdegung Würdegung
 • הקלט הגייה לWurrelen Wurrelen
 • הקלט הגייה לWurrel Wurrel
 • הקלט הגייה לWunnzone Wunnzone
 • הקלט הגייה לWunnuerter Wunnuerter
 • הקלט הגייה לWunnuert Wunnuert
 • הקלט הגייה לWunnsëtzer Wunnsëtzer
 • הקלט הגייה לwunnlecher wunnlecher
 • הקלט הגייה לwunnlechen wunnlechen
 • הקלט הגייה לwunnlechem wunnlechem
 • הקלט הגייה לwunnlecht wunnlecht
 • הקלט הגייה לwunnlech wunnlech
 • הקלט הגייה לWuerzelstäck Wuerzelstäck
 • הקלט הגייה לWuerzelstack Wuerzelstack
 • הקלט הגייה לWuerzelskuchen Wuerzelskuchen
 • הקלט הגייה לWuerzelskuch Wuerzelskuch
 • הקלט הגייה לWuertschaz Wuertschaz
 • הקלט הגייה לWuertschatz Wuertschatz
 • הקלט הגייה לWuelendrëffer Bréck Wuelendrëffer Bréck [area in Luxembourg]
 • הקלט הגייה לWucherzënsen Wucherzënsen
 • הקלט הגייה לwouerméicht wouerméicht
 • הקלט הגייה לwouerméichen wouerméichen
 • הקלט הגייה לwouerméichs wouerméichs
 • הקלט הגייה לwouerméich wouerméich
 • הקלט הגייה לwouermoucht wouermoucht
 • הקלט הגייה לwouermouchen wouermouchen
 • הקלט הגייה לwouermouchs wouermouchs
 • הקלט הגייה לwouermouch wouermouch
 • הקלט הגייה לwouergemaacht wouergemaacht
 • הקלט הגייה לwouergemaach wouergemaach
 • הקלט הגייה לwouermaacht wouermaacht
 • הקלט הגייה לwouermécht wouermécht
 • הקלט הגייה לwouerméchs wouerméchs
 • הקלט הגייה לwouermaachen wouermaachen
 • הקלט הגייה לwouerer wouerer
 • הקלט הגייה לwoueren woueren
 • הקלט הגייה לwouerem wouerem
 • הקלט הגייה לwouert wouert
 • הקלט הגייה לWopendéieren Wopendéieren
 • הקלט הגייה לWopendéier Wopendéier