הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

 • הקלט הגייה לSumpfspëtzmais Sumpfspëtzmais [Neomys anomalus]
 • הקלט הגייה לSummerkuchen Summerkuchen
 • הקלט הגייה לSummerkuch Summerkuch
 • הקלט הגייה לSummerinten Summerinten [pl.]
 • הקלט הגייה לSummerint Summerint [Anas querquedula]
 • הקלט הגייה לSuissen Suissen
 • הקלט הגייה לSuisse Suisse [countries, Geograhie]
 • הקלט הגייה לsüdsudanesescher südsudanesescher
 • הקלט הגייה לsüdsudaneseschen südsudaneseschen
 • הקלט הגייה לsüdsudaneseschem südsudaneseschem
 • הקלט הגייה לsüdsudanesescht südsudanesescht
 • הקלט הגייה לSuchtverhalen Suchtverhalen
 • הקלט הגייה לSucetten Sucetten
 • הקלט הגייה לsucette sucette [sucette]
 • הקלט הגייה לSubstanzen Substanzen
 • הקלט הגייה לSubstanz Substanz
 • הקלט הגייה לsubside subside [verb]
 • הקלט הגייה לsubjekter subjekter
 • הקלט הגייה לsubjekt subjekt [nominative]
 • הקלט הגייה לsubtropescher subtropescher
 • הקלט הגייה לsubtropeschen subtropeschen
 • הקלט הגייה לsubtropeschem subtropeschem
 • הקלט הגייה לsubtropesch subtropesch
 • הקלט הגייה לsubstanzieller substanzieller
 • הקלט הגייה לsubstanziellen substanziellen
 • הקלט הגייה לsubstanziellem substanziellem
 • הקלט הגייה לsubstanziellt substanziellt
 • הקלט הגייה לsubstanziell substanziell [adjective]
 • הקלט הגייה לStuermméiwen Stuermméiwen [pl., Larus canus]
 • הקלט הגייה לStuermméiw Stuermméiw [Larus canus]
 • הקלט הגייה לStudiebeleger Studiebeleger
 • הקלט הגייה לStudiebeleg Studiebeleg
 • הקלט הגייה לStudiebeleeger Studiebeleeger
 • הקלט הגייה לStudiebeleeg Studiebeleeg
 • הקלט הגייה לStudenterevolte Studenterevolte
 • הקלט הגייה לStudentenjobben Studentenjobben
 • הקלט הגייה לstuckaturen stuckaturen
 • הקלט הגייה לstuckatur stuckatur
 • הקלט הגייה לStroossepottoen Stroossepottoen
 • הקלט הגייה לStroossepotto Stroossepotto
 • הקלט הגייה לStroossekünstlerinnen Stroossekünstlerinnen
 • הקלט הגייה לStroossekünstlerin Stroossekünstlerin
 • הקלט הגייה לStroossekünstler Stroossekünstler
 • הקלט הגייה לStroossekanner Stroossekanner
 • הקלט הגייה לStroossekand Stroossekand
 • הקלט הגייה לStrofraim Strofraim
 • הקלט הגייה לStrofraum Strofraum
 • הקלט הגייה לStreptocoqueninfektiounen Streptocoqueninfektiounen
 • הקלט הגייה לStreptocoqueninfektioun Streptocoqueninfektioun [medical]
 • הקלט הגייה לStreptocoquen Streptocoquen [pl.]