הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

 • הקלט הגייה לArgegn Argegn
 • הקלט הגייה לSiranöva Siranöva
 • הקלט הגייה לVidigülf Vidigülf
 • הקלט הגייה לBurnasch Burnasch
 • הקלט הגייה לGualdrasch Gualdrasch
 • הקלט הגייה לMórla Mórla
 • הקלט הגייה לcazzoeula cazzoeula
 • הקלט הגייה לsenatur senatur
 • הקלט הגייה לDon Don [Russia, rivers, male given name, british accent, Donation, Titolo di rispetto ( signore)]
 • הקלט הגייה לLisander Lisander [nomi di persona]
 • הקלט הגייה לdon Lisander don Lisander [don Alessandro (Manzoni)]
 • הקלט הגייה לbruscitt bruscitt [food]
 • הקלט הגייה לmondeghili mondeghili
 • הקלט הגייה לsguàita sguàita
 • הקלט הגייה לinarcà inarcà
 • הקלט הגייה לgiustà giustà [aggiustato]
 • הקלט הגייה לgiónta giónta
 • הקלט הגייה לgiontà giontà
 • הקלט הגייה לcarabàttola carabàttola
 • הקלט הגייה לnòtes nòtes
 • הקלט הגייה לfrontà frontà
 • הקלט הגייה לstracch stracch
 • הקלט הגייה לnegà negà
 • הקלט הגייה לtoeù a fitt toeù a fitt
 • הקלט הגייה לfitt fitt [Emberi vonások, Skånska, Skåne, Scanian, Scania]
 • הקלט הגייה לfittà fittà
 • הקלט הגייה לrefittóra refittóra
 • הקלט הגייה לrefittô refittô
 • הקלט הגייה לvegnì dénter vegnì dénter
 • הקלט הגייה לvegnì drént vegnì drént
 • הקלט הגייה לvegnì suu vegnì suu
 • הקלט הגייה לvegnì vegnì
 • הקלט הגייה לmolà molà
 • הקלט הגייה לGioanna d'Arch Gioanna d'Arch
 • הקלט הגייה לPraça dos Restauradores Praça dos Restauradores [location]
 • הקלט הגייה לCiass Ciass
 • הקלט הגייה לMenarost Menarost
 • הקלט הגייה לsgonfion sgonfion
 • הקלט הגייה לcrubion crubion
 • הקלט הגייה לcrubiament crubiament
 • הקלט הגייה לcrubià crubià
 • הקלט הגייה לcrubi crubi
 • הקלט הגייה לcrozz crozz
 • הקלט הגייה לcrovettà crovettà
 • הקלט הגייה לcrovetta crovetta
 • הקלט הגייה לcroved croved
 • הקלט הגייה לcrodon crodon
 • הקלט הגייה לcoretton coretton
 • הקלט הגייה לcorettà corettà
 • הקלט הגייה לadaquament adaquament