הגייה

תוכל לבחור שפה כדי לראות את המילים הממתינות להגייה בשפה זאת.

Words

 • הקלט הגייה לЕлиф Елиф
 • הקלט הגייה לДенеска Денеска
 • הקלט הגייה לхомосексуален хомосексуален
 • הקלט הגייה לмакнаци макнаци
 • הקלט הגייה לФундерат Фундерат [surname]
 • הקלט הגייה לатеизам атеизам
 • הקלט הגייה לВи благодариме Ви благодариме
 • הקלט הגייה לнезгода незгода
 • הקלט הגייה לпрокислий прокислий [прикметник]
 • הקלט הגייה לРепублика Северна Македониа Република Северна Македониа
 • הקלט הגייה לСеверна Македониа Северна Македониа
 • הקלט הגייה לжурналист журналист [media, OMJ1_Lesson_01, nouns (chm)]
 • הקלט הגייה לОливера Николова Оливера Николова
 • הקלט הגייה לлоша лоша [animals, mammals, ссавці, свійські тварини]
 • הקלט הגייה לкомпромис компромис
 • הקלט הגייה לпратеници пратеници
 • הקלט הגייה לтерен терен [рослина]
 • הקלט הגייה לтегови тегови
 • הקלט הגייה לтег тег
 • הקלט הגייה לфабрика фабрика [Модзелевская]
 • הקלט הגייה לдрворед дрворед
 • הקלט הגייה לподелена поделена
 • הקלט הגייה לмустаќи мустаќи
 • הקלט הגייה לбркови бркови
 • הקלט הגייה לпредел предел
 • הקלט הגייה לнаселба населба
 • הקלט הגייה לзачинето зачинето
 • הקלט הגייה לблаго благо
 • הקלט הגייה לблузи блузи
 • הקלט הגייה לмаица маица
 • הקלט הגייה לчорапа чорапа
 • הקלט הגייה לчорап чорап
 • הקלט הגייה לчорапи чорапи
 • הקלט הגייה לшалови шалови
 • הקלט הגייה לмарами марами
 • הקלט הגייה לшал шал
 • הקלט הגייה לмарама марама
 • הקלט הגייה לвена вена [анатомия]
 • הקלט הגייה לВени Вени [bulgarian first names]
 • הקלט הגייה לпулс пулс
 • הקלט הגייה לкартони картони
 • הקלט הגייה לкартон картон [noun]
 • הקלט הגייה לсудир судир
 • הקלט הגייה לпредавална предавална
 • הקלט הגייה לкабли кабли
 • הקלט הגייה לкомплекси комплекси
 • הקלט הגייה לвоспитувач воспитувач
 • הקלט הגייה לкич кич
 • הקלט הגייה לоценка оценка
 • הקלט הגייה לоценки оценки

Phrases

 • הקלט הגייה לGoce Georgievski is a good winger. Goce Georgievski is a good winger. [Other]